Obchodní podmínky pro bezplatné vzorky

Příjemce (bezplatných vzorků)

je instituce nebo společnost, jejíž vlastník, zástupce nebo zaměstnanec objednává bezplatné vzorky

Poskytovatel (bezplatných vzorků)

je GENERI BIOTECH s.r.o.

Omezení použití bezplatných vzorků

Bezplatné vzorky jsou určeny výhradně k provádění nekomerčních osobních zkoušek poskytnutých Příjemcem. Jejich další prodej třetím osobám je přísně zakázán.

Omezení objednání bezplatných vzorků

  1. Pokud nemá Příjemce žádnou historii spojenou s produkty Poskytovatele (žádná předchozí objednávka), Příjemcova objednávka je omezena na 2 produkty.
  2. Pokud má Příjemce historii spojenou s produkty Poskytovatele (existuje předchozí objednávka), Příjemcova objednávka je limitována pouze na produkty, které si Příjemce dříve neobjednal. (V tomto případě je vyžadováno Příjemcovo přihlášení).

Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit požadavek na bezplatné vzorky neobvyklého rozsahu.

Cena bezplatných vzorků

Bezplatné vzorky jsou dodávány se 100% slevou na produkt.
Příjemce platí pouze poplatek za doručení (FedEx, DHL nebo jiný doručovatel), který je specifický pro zemi, do které jsou vzorky doručovány. Celková cena balíku bude uvedena v proforma faktuře, která bude zaslána Příjemci. Po provedení platby Příjemcem odešle Poskytovatel zdarma vzorky na adresu Příjemce.

Zpětná vazba

Příjemce bezplatných vzorků je povinen poskytnout Poskytovateli stručnou zpětnou vazbu po ukončení testování bezplatných vzorků, a to nejpozději jeden měsíc po jejich obdržení.
Pokud je produkt, který byl dodán jako bezplatný vzorek, objednán obvyklým způsobem, není nutná žádná zpětná vazba.