Obchodní podmínky pro služby s hmotným výstupem

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky„) obchodní společnosti GENERI BIOTECH, s. r. o., se sídlem v Hradci Králové, Machkova 587/42, identifikační číslo: 63221667, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8188 (dále jen „prodávající„) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva„) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující„)

Platnost dokumentů

Tyto obchodní podmínky společnosti GENERI BIOTECH s.r.o. nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2018.

Definice produktů

Obchodní podmínky se týkají služeb, jejichž výstupem je hmotný produkt.

Objednávka

Objednávky služeb s hmotným výstupem je možné zasílat písemně na e-mailovou adresu info@generi-biotech.com. Telefonické objednávky nejsou možné. Při přijetí dané objednávky dostane zákazník potvrzující e-mail s informací o přijetí dané objednávky, kdo za danou objednávku odpovídá a na koho se v případě dotazů může obrátit.

Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

a) dodací adresu a jméno osoby, které bude výsledek analýzy doručen
b) kontakt na osobu, které má být výsledek analýzy doručen
c) přesnou fakturační adresu včetně IČO a DIČ
d) objednané služby, katalogové číslo a množství

U objednávky nových zákazníků můžeme požadovat platbu předem.

Za úplnost a správnost vyplněné objednávky nese plnou odpovědnost zákazník.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůžeme splnit, uvědomíme o tom bezprostředně zákazníka telefonicky nebo emailem s uvedením jiných možných variant řešení.

Ceny produktů

Pro upřesnění ceny služeb s hmotným výstupem je zákazník oprávněn vyžádat si cenovou nabídku, jejíž platnost je 60 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak. Ceny služeb jsou uváděny bez DPH.

Platební podmínky

Standardní platební podmínky při dodávkách našich produktů a služeb jsou stanoveny jako platba převodem se splatností do 14 dnů.

Fakturace, platby

Objednávky s fakturační adresou v ČR jsou fakturovány v CZK s platbou do Komerční banky, číslo účtu 584240277/0100 (SWIFT: KOMBCZPP, IBAN: CZ7601000000000584240277)

Objednávky s fakturační adresou v SR jsou fakturovány v EUR s platbou do UniCredit Bank Slovakia (Slovensko), číslo účtu 10 4305 8004/1111 (SWIFT: UNCR SKBX, IBAN:SK3711110000001043058004)

Objednávky s fakturační adresou mimo ČR a SR jsou fakturovány v EUR s platbou do Komerční banky, číslo účtu 78-7760910287/0100 (SWIFT: KOMBCZPP, IBAN: CZ3201000000787760910287)

DPH

Jestliže je fakturační adresa příjemce produktů v ČR, faktura je vždy vystavena se základní sazbou daně.

Jestliže je fakturační adresa příjemce produktů v zemi EU a organizace je plátcem DPH, faktura bude vystavena bez DPH. K tomu účelu je nezbytné, aby objednatel uvedl registrační číslo (VAT No.), jehož správnost před vystavením faktury vždy ověřujeme.

Jestliže je fakturační adresa příjemce produktů v zemi EU a organizace není plátcem DPH, faktura je vystavena se základní sazbou daně.

Jestliže je fakturační adresa příjemce produktů mimo EU, faktura bude vždy vystavena bez DPH za podmínky, že produkty jsou vycleny.

Storno objednávky

Stornování objednávky v případě služeb s hmotným výstupem je možné provést do doby, než dojde k potvrzení objednávky formou emailu. Případné změny objednávky se řeší individuálně.

Termín dodání služby

Termín dodání a způsob doručení služby s hmotným výstupem je uveden u dané služby jako Dodací podmínky.

Způsob doručení služby

Objednávky jsou zasílány českou poštou-EMS, která umožňuje sledování zásilky podle jejího čísla na internetu (tracking number). Provozovatel zaručuje v ČR dodání následující pracovní den do 14:00 hod.

PPL: lze doručovat zásilky do 50 000 Kč (bez DPH). Nad 50 000 Kč doprava s pojištěním zásilky. PPL má dostupné sledování zásilky podle jejího čísla na internetu (tracking number). Provozovatel zaručuje v ČR dodání následující pracovní den do 18:00 hod.

Způsob dopravy do zahraničí se volí podle možností dané země.

Reklamace

Pro reklamaci je nutné uvést základní popis problému. Případné reklamace posílejte písemně na info@generi-biotech.com.

Závěrečná ustanovení

Společnost GENERI BIOTECH s.r.o. jako držitel certifikátu prohlašuje, že její produkty a služby splňují stanovené požadavky české i evropské legislativy a požadavky vyplývající z evropských harmonizovaných norem týkajících se kvality produktu.

Text těchto obchodních podmínek je přístupný na internetových stránkách společnosti www.generi-biotech.com.