Obchodní podmínky pro skladové produkty

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky„) obchodní společnosti GENERI BIOTECH, s. r. o., se sídlem v Hradci Králové, U Fotochemy 1763, identifikační číslo: 63221667, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8188 (dále jen „prodávající„) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva„) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující„).

Platnost dokumentů

Tyto obchodní podmínky společnosti GENERI BIOTECH s.r.o. nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2018.

Definice produktů

Obchodní podmínky se týkají našich skladových produktů společnosti GENERI BIOTECH s.r.o.

Objednávka

Objednávky skladových produktů je možné zasílat skrze zákaznický portál nebo písemně na e-mailovou adresu info@generi-biotech.com. Telefonické objednávky nejsou možné. Po přijetí dané objednávky dostane zákazník potvrzující e-mail s informací, že se na jeho objednávce (uvedeno číslo objednávky, datum a osoba, která se o jeho zakázku stará) začalo pracovat a od této chvíle ji už nelze měnit. Průběh zakázky pak lze sledovat po přihlášení do Portálu pod ikonkou Historie.

Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: 

a) dodací adresu a jméno osoby, které bude zboží doručeno
b) kontakt na osobu, které má být zboží doručeno
c) přesnou fakturační adresu včetně IČO a DIČ
d) objednané produkty, katalogové číslo a jejich množství

U objednávky nových zákazníků můžeme požadovat platbu předem.

Za případné chyby a omyly v objednávce ze strany zákazníka neručíme.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůžeme splnit, uvědomíme o tom bezprostředně zákazníka telefonicky nebo emailem s uvedením jiných možných variant pro splnění objednávky.

Ceny produktů

Ceny skladových produktů je možné zjistit po přihlášení do zákaznického portálu nebo poslat poptávku přes portál jako přihlášený nebo nepřihlášený zákazník. Platnost cenové nabídky je 60 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak. Ceny v katalogu jsou uváděny bez DPH.

Bezplatné vzorky

Prodávající může poskytnout bezplatné vzorky produktů za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách pro bezplatné vzorky.

Platební podmínky

Standardní platební podmínky při dodávkách našich skladových produktů jsou stanoveny jako platba převodem se splatností do 14 dnů.

Fakturace, platby

Objednávky s fakturační adresou v ČR jsou fakturovány v CZK s platbou do Komerční banky, číslo účtu 584240277/0100 (SWIFT: KOMBCZPP, IBAN: CZ7601000000000584240277)

Objednávky s fakturační adresou v SR jsou fakturovány v EUR s platbou do UniCredit Bank Slovakia (Slovensko), číslo účtu 10 4305 8004/1111 (SWIFT: UNCR SKBX, IBAN: SK3711110000001043058004)

Objednávky s fakturační adresou mimo ČR a SR jsou fakturovány:

  • v EUR s platbou do Komerční banky, číslo účtu 78-7760910287/0100 (SWIFT: KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ3201000000787760910287)
  • v USD s platbou do Komerční banky, číslo účtu 123-2636060227/0100 (SWIFT: KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ4301000001232636060227)

DPH

Jestliže je fakturační adresa příjemce produktů v ČR, faktura je vždy vystavena se základní sazbou daně.

Jestliže je fakturační adresa příjemce produktů v zemi EU a organizace je plátcem DPH, faktura bude vystavena bez DPH. K tomu účelu je nezbytné, aby objednatel uvedl registrační číslo (VAT No.), jehož správnost před vystavením faktury vždy ověřujeme.

Jestliže je fakturační adresa příjemce produktů v zemi EU a organizace není plátcem DPH, faktura je vystavena se základní sazbou daně.

Jestliže je fakturační adresa příjemce produktů mimo EU, faktura bude vždy vystavena bez DPH za podmínky, že produkty jsou vycleny (kromě fakturovaných služeb).

Storno poplatky

Stornování objednávky v případě skladových produktů je možné provést do doby, než dojde k potvrzení objednávky formou emailu. Případné změny objednávky se řeší individuálně.

Termín dodání produktů a způsob jejich doručení

Termín dodání a způsob doručení produktů je uveden u produktu jako Dodací podmínky.

Způsob přepravy a cena doručení produktů

V případě objednávek skladových produktů volí způsob přepravy výrobce z možností uvedených níže, dle toho, zda jsou produkty přepravovány na suchém ledu či při běžné teplotě.

Přepravní služby

TNT/DHL: Využíváno v případě odesílání skladových produktů přepravovaných na suchém ledu. TNT/DHL umožňuje sledování zásilky podle jejího čísla (tracking number) na internetu. V ČR poskytovatel služby zaručuje dodání následující pracovní den do 18:00 hod, v rámci EU je zásilka obvykle doručena během 1-2 pracovních dnů.

PPL: Využívano v případě odesílání skladových produktů přepravovaných při běžné teplotě. PPL umožňuje sledování zásilky podle jejího čísla na internetu (tracking number) a v ČR zaručuje dodání následující pracovní den do 18:00 hod.

Na obalu zásilky jsou vždy uvedeny údaje o teplotních podmínkách přepravy a uchovávání.

Zásilky na suchém ledu jsou expedovány pouze od pondělí do středy, aby bylo zajištěno doručení do pátku.

Způsob dopravy do zahraničí se volí podle možností dané země. Lze využít i jiných expresních přepravních služeb či leteckých přepravců.

Ceny doručení skladových produktů přepravovaných na suchém ledu jsou uvedeny zde, ceny doručení skladových produktů přepravovaných při běžné teplotě najdete zde.

Reklamace

Všechny naše produkty je možné reklamovat do konce jejich exspirační doby. Pro reklamaci je nutné uvést základní popis očekávaného a reálného chování produktu. Případné reklamace posílejte písemně na info@generi-biotech.com.

Závěrečná ustanovení

Společnost GENERI BIOTECH s.r.o. jako držitel certifikátu prohlašuje, že její produkty a služby splňují stanovené požadavky české i evropské legislativy a požadavky vyplývající z evropských harmonizovaných norem týkajících se kvality produktu.

Text těchto obchodních podmínek je přístupný na internetových stránkách společnosti www.generi-biotech.com.

Prohlášení o shodě a bezpečnostní listy jsou dostupné pro zákazníky skrze dotázání na info@generi-biotech.com.