Bonusy

Bonusy se načítají automaticky všem zákazníkům na základě vyúčtování dodaných produktů a služeb. Za každých vyúčtovaných 100 Kč (bez DPH) se zákazníkovi na jeho bonusový účet připíše selektivně, podle konkrétních položek:

  • 1 bod, pokud se jedná o 100 Kč vyúčtovaných za LOW SCALE oligo
  • 2 body, pokud se jedná o 100 Kč vyúčtovaných za ostatní oligonukleotidy ve všech lhůtách a modifikacích, příplatky za modifikace, purifikace, příplatky za lhůtu A, sondy, PCR mastermixy a izolační kity, IVD kity

U záloh jsou bonusy načteny až při čerpání (při vyúčtování dodávky produktů).
1 nebo 2 body se načítají jen za každých celých 100 Kč.
Bonusový účet každého zákazníka je na zákaznickém portálu. Ze stejného místa si zákazník může objednat bonusy podle katalogu, který je tamtéž.

Bonusy za IVD produkty jsou z důvodu regulace reklamy na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro zastropovány na 1500,-Kč/rok/odborníka, a to pouze na koupi odborných předmětů, které mají vztah k vykonávané odborné činnosti (viz pokyn UST-39 vydaný SÚKL).

O bonusech více zde >>
Každý bonus v katalogu je možno získat za určený počet bonusových bodů na bonusovém účtu.

Od 1.1.2018 je využití bonusových bodů časově omezeno. Body nevyužité do 18 měsíců od jejich připsání zanikají.

Z účasti v bonusovém systému jsou vyloučeni zaměstnanci GB, distributoři produktů a služeb GB, ostatní obchodní partneři.