Bonusy

Bonusy se načítají automaticky všem zákazníkům na základě vyúčtování dodaných produktů a služeb. Za každých vyúčtovaných 100 Kč (bez DPH) se zákazníkovi na jeho bonusový účet připíše selektivně, podle konkrétních položek:

  • 1 bod, pokud se jedná o 100 Kč vyúčtovaných za LOW SCALE oligo
  • 2 body, pokud se jedná o 100 Kč vyúčtovaných za ostatní oligonukleotidy ve všech lhůtách a modifikacích, příplatky za modifikace, purifikace, příplatky za lhůtu A, sondy, PCR mastermixy a izolační kity, IVD kity

U záloh jsou bonusy načteny až při čerpání (při vyúčtování dodávky produktů).
1 nebo 2 body se načítají jen za každých celých 100 Kč.
Bonusový účet každého zákazníka je na zákaznickém portálu. Ze stejného místa si zákazník může objednat bonusy podle katalogu, který je tamtéž.
O bonusech více zde >>
Každý bonus v katalogu je možno získat za určený počet bonusových bodů na bonusovém účtu.

Od 1.1.2018 je využití bonusových bodů časově omezeno. Body nevyužité do 18 měsíců od jejich připsání zanikají.

Z účasti v bonusovém systému jsou vyloučeni zaměstnanci GB, distributoři produktů a služeb GB, ostatní obchodní partneři.