Bonusy

Bonusy se načítají automaticky všem zákazníkům na základě vyúčtování dodaných produktů a služeb. Za každých vyúčtovaných 200 Kč (bez DPH) se zákazníkovi na jeho bonusový účet připíše 1 bod.

Body se načítají za nákup oligonukleotidů, modifikovaných i nemodifikovaný, ve všech scale a dodacích lhůtách, sond, PCR mastermixů a izolačního kitu a IVD kitů.

U záloh jsou bonusy načteny až při čerpání (při vyúčtování dodávky produktů). 1 bod se načítá jen za každých celých 200 Kč.
Bonusový účet každého zákazníka je na zákaznickém portálu. Ze stejného místa si zákazník může objednat bonusy podle katalogu, který je tamtéž.

Bonusy za IVD produkty jsou z důvodu regulace reklamy na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro zastropovány na 1500,-Kč/rok/odborníka, a to pouze na koupi odborných předmětů, které mají vztah k vykonávané odborné činnosti (viz pokyn UST-39 vydaný SÚKL).

O bonusech více zde >>
Každý bonus v katalogu je možno získat za určený počet bonusových bodů na bonusovém účtu.

Od 1.1.2018 je využití bonusových bodů časově omezeno. Body nevyužité do 18 měsíců od jejich připsání zanikají.

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu nabídky bonusů v bonusovém programu i jeho případné zrušení.

Z účasti v bonusovém systému jsou vyloučeni zaměstnanci GB, distributoři produktů a služeb GB, ostatní obchodní partneři.