6-FAM

6-FAM

Modifikace podle skupin: Fluorofor

Pozice modifikace: 3´, 5´

Jedná se o čistý izomer 6-karboxyfluoresceinu. Patří k nejpoužívanější fluorescenční modifikaci oligonukleotidů a je kompatibilní s většinou fluorescenčních zařízení. 6-FAM může být navázán k oligonukleotidu na 5′ konci i 3′ konci.

Absorpční maximum: 495 nm

Emisní maximum: 520 nm

5´- 6-FAM

Kat. číslo Modifikace Scale Cena
1108-040 5´- 6-FAM 40 nmol
Do poptávky
Do poptávky
1108-200 5´- 6-FAM 200 nmol
Do poptávky
Do poptávky
1108-001 5´- 6-FAM 1 micromol
Do poptávky
Do poptávky
1108-010 5´- 6-FAM 10 micromol
Do poptávky
Do poptávky

Cena oliga = cena sekvence bez modifikace + příplatek za modifikaci

  Všeobecné obchodní podmínky

  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  Duálně značené hydrolyzační sondy

  Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

  Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

  Více
  Doporučené články