ATTO barviva

ATTO barviva

Modifikace podle skupin: ATTO Fluorofor

ATTO barviva jsou řada fluorescenčních barviv, které poskytují všechny klíčové vlastnosti požadované pro moderní fluorescenční technologie se spektrální oblastí od 350 nm v UV do 750 nm v blízké infračervené oblasti.

ATTO-barviva představují novou generaci patentovaných fluorescenčních značek vyvíjených přímo pro značení biomolekul v oblasti life sciences.

Obecnými přednostmi těchto barev jsou: vysoká absorpce, vysoká emise fluorescence a vysoká fotostabilita.

Parametry ATTO barviv: vlnové délky absorpce a emise, nahrazující barviva

ATTO barviva pokrývají širokou spektrální oblast v rozsahu od 350 nm až do 750 nm. Díky tomuto   rozsahu absorpčních i emisních spekter mohou tyto značky představovat  vhodnou alternativu prakticky ke všem běžně používaným fluoroforům (viz tabulka).

ATTO má v nabídce i flurofory  které vykazují extrémně široký Stokesův posun, což je činí velmi vhodnými pro využití v  multiplexaci.

Značení oligonukleotidů ATTO barvivy probíhá post-synteticky, proto je nutné na oligonukleotid v místě požadované vazby navázat amino skupinu, přes kterou po té probíhá vlastní vazba ATTO barviva které je ve formě NHS esteru.

Po naznačení oligonukleotidu ATTO barvivy doporučujeme HPLC purifikaci pro odstranění  barviva, které se pro značení používá v přebytku.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Doporučené produkty
ROX

ROX ROX

ROX (6-Carboxy-X-rhodamine) je fluorofor z červené oblasti. Lze ho navázat na 3´konec řetězce, nebo pomocí NHS esteru na 5´. V případě vazby na 5´konec je nejprve na oligonukleotid navázán amino linker, přes který poté probíhá vlastní post-syntetické navázání ROX.

Více
Doporučené články