Autentizace buněčných linií

Autentizace buněčných linií

Pomocí forenzního kitu, metodou multiplexní PCR, jsou amplifikovány vybrané autozomální polymorfismy, které jsou poté separovány kapilární elektroforézou. Jedná se o standardně využívanou metodu nejen pro autentizace buněčných linií, ale i ve forenzních aplikacích.

Účel použití

U zkoumané linie se pomocí tzv. fragmentační analýzy autozomálních polymorfismů získá profil genomové DNA, který se porovná s publikovaným referenčním profilem. Na základě srovnání s tímto profilem lze ověřit, jestli se jedná o shodnou linii, případně jestli linie obsahuje kontaminaci jinou linií.

Chybná identifikace či cross-kontaminace buněčných linií vede k získání chybných dat a nereprodukovatelnosti výsledků vědeckých experimentů v oblasti life-science.

Fenotyp buněk se také může měnit s počtem pasáží. Odhaduje se, že 18 – 36 % všech buněčných linií používaných k vědeckým experimentům je chybně identifikovaných nebo kontaminovaných jinou buněčnou linií.

Některé vědecké časopisy doporučují před publikací článku autentizovat buněčné linie. 1 J.R. Masters, J.A. Thomson, B. Daly-Burns, Y.A. Reid, W.G. Dirks, P. Packer, L.H. Toji, T. Ohno, H. Tanabe, C.F. Arlett, L.R. Kelland, M. Harrison, A. Virmani, T.H. Ward, K.L. Ayres and P.G. Debenham: Short tandem repeat profiling provides an international reference standard for human cell lines; PNAS 2001; 98(14): 8012-8017; doi:10.1073/pnas.121616198

Parametry testu

Testem se stanoví:

  • porovnání linie s referenčním profilem
  • srovnání dvou dodaných buněčných kultur (např.
    s rozdílnou pasáží)
  • určení kontaminace jinou buněčnou linií

Doporučení, kdy testovat buněčné linie

  • před začátkem dlouhodobého experimentu a na jeho konci
  • při podezření na kontaminaci
  • před deponováním buněčné linie

Požadavky na vstupní materiál

Zákazník poskytne izolovanou genomovou DNA, případně peletu sklizených buněk. Koncentrace gDNA v izolátu = 50 ng/ µl, objem min 10 µl nebo buněčná peleta obsahující 2×106 buněk.

Výstup testu

Výstupem je výsledkový protokol v češtině nebo angličtině

Doprava materiálu k testování

Zachlazené (2 – 8 °C) pokud doba přepravy nepřesáhne 24 hod, v opačném případě doporučujeme dopravu na suchém ledu.

Kat. číslo Produkt   Cena
1860 autentizace buněčné linie - lidské
Do poptávky
Do poptávky
1861 autentizace buněčné linie - lidské, izolace DNA
Do poptávky
Do poptávky

Doprava při běžné teplotě od 110 Kč (CZ) / 7.5 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb OneStep RT-qPCR Kit

gb OneStep RT-qPCR Kit gb OneStep RT-qPCR Kit

gb OneStep RT-qPCR Kit je určen k provedení reverzní transkripce (RT) a real-time PCR (qPCR) v jednom kroku (v jedné reakci). Není proto nutné přepsání RNA do cDNA předchozí oddělenou reverzní transkripcí, ani oddělené přístrojové vybavení.

Více
Doporučené články