Autentizace buněčných linií

Autentizace buněčných linií

Pomocí forenzního kitu, metodou multiplexní PCR, jsou amplifikovány vybrané autozomální polymorfismy, které jsou poté separovány kapilární elektroforézou. Jedná se o standardně využívanou metodu nejen pro autentizace buněčných linií, ale i ve forenzních aplikacích.

Účel použití

U zkoumané linie se pomocí tzv. fragmentační analýzy autozomálních polymorfismů získá profil genomové DNA, který se porovná s publikovaným referenčním profilem. Na základě srovnání s tímto profilem lze ověřit, jestli se jedná o shodnou linii, případně jestli linie obsahuje kontaminaci jinou linií.

Chybná identifikace či cross-kontaminace buněčných linií vede k získání chybných dat a nereprodukovatelnosti výsledků vědeckých experimentů v oblasti life-science.

Fenotyp buněk se také může měnit s počtem pasáží. Odhaduje se, že 18 – 36 % všech buněčných linií používaných k vědeckým experimentům je chybně identifikovaných nebo kontaminovaných jinou buněčnou linií.

Některé vědecké časopisy doporučují před publikací článku autentizovat buněčné linie. 1 J.R. Masters, J.A. Thomson, B. Daly-Burns, Y.A. Reid, W.G. Dirks, P. Packer, L.H. Toji, T. Ohno, H. Tanabe, C.F. Arlett, L.R. Kelland, M. Harrison, A. Virmani, T.H. Ward, K.L. Ayres and P.G. Debenham: Short tandem repeat profiling provides an international reference standard for human cell lines; PNAS 2001; 98(14): 8012-8017; doi:10.1073/pnas.121616198

Parametry testu

Testem se stanoví:

  • porovnání linie s referenčním profilem
  • srovnání dvou dodaných buněčných kultur (např.
    s rozdílnou pasáží)
  • určení kontaminace jinou buněčnou linií

Doporučení, kdy testovat buněčné linie

  • před začátkem dlouhodobého experimentu a na jeho konci
  • při podezření na kontaminaci
  • před deponováním buněčné linie

Požadavky na vstupní materiál

Zákazník poskytne izolovanou genomovou DNA, případně peletu sklizených buněk. Koncentrace gDNA v izolátu = 50 ng/ µl, objem min 10 µl nebo buněčná peleta obsahující 2×106 buněk.

Výstup testu

Výstupem je výsledkový protokol v češtině nebo angličtině

Doprava materiálu k testování

Zachlazené (2 – 8 °C) pokud doba přepravy nepřesáhne 24 hod, v opačném případě doporučujeme dopravu na suchém ledu.

Kat. číslo Produkt   Cena
1860 autentizace buněčné linie - lidské
Do poptávky
Do poptávky
1861 autentizace buněčné linie - lidské, izolace DNA
Do poptávky
Do poptávky

Doprava při běžné teplotě od 115 Kč (CZ) / 8 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Doporučené produkty
Doporučené články
Mastermixy - články

Real-Time PCR Troubleshooting

Real-Time PCR Troubleshooting

PCR users have sometimes trouble with their real-time PCR experiments. Their real-time PCR curves give no signal or they have complication with signal in negative control. We will try to help users with the main reasons of your PCR troubles and how to solve them.

Více