gb SARS-CoV-2 Combi gb SARS-CoV-2 Combi

gb SARS-CoV-2 Combi

Detekční metoda: one-step real-time PCR

Combi CE IVD kit pro detekci SARS-CoV-2 viru je založen na one-step RT-qPCR s použitím fluorescenčně značených sond, které umožňují detekci virových genů E a RdRP v kanálu FAM a exogenní pozitivní kontroly v kanálu HEX. Detekční metoda vychází z oficiálních doporučení WHO a Institutu Pasteur pro detekci SARS-CoV-2 a využívá naší vlastní technologie GEMINI™ sond.

Popis produktu

– CE IVD one-step RT-qPCR kit
– combi assay detekující virové geny RdRP (FAM kanál) a dále Exogenní pozitivní kontrolu (HEX kanál)
– kit dále obsahuje Master Mix OneStep Multi, Positive Control CoV-2, EPC Template RNA a Deionizovanou vodu

– Positive Control CoV-2 slouží jako pozitivní kontrola k ověření validity analýzy
– EPC Template RNA představuje exogenní pozitivní kontrolu pro ověření izolačního procesu a one-step RT-qPCR reakce

– technologie sond GEMINI™ zajišťující vysokou citlivost detekce a nižší pozadí
LOD combi assaye je 3,45 kopií virové RNA v reakci (hladina spolehlivosti 95 %)
– souprava obsahuje všechny potřebné komponenty pro provedení stanovení
vhodné pro PCR termocykléry mající pouze 2 fluorescenční kanály
– shodný teplotní profil pro všechny kity
schéma přípravy analýzy

Prevence falešně negativních výsledků

Kontrola procesu izolace RNA a PCR je v kitu zajištěna přidáním externí RNA do vzorku před izolací a následnou detekcí v HEX kanálu.
Navíc k tomuto obecně používanému postupu mohou laboratoře požadující i kontrolu procesu odběru vzorku využít náš gb Human B2M mRNA kit.
Kit využívá detekci transkriptu genu B2M, což je lidský referenční gen přítomný ve všech lidských vzorcích. Pokud tento transkript není detekován, odběr nebyl proveden správně.
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3232-100 gb SARS-CoV-2 Combi 100
Do poptávky
Do poptávky
3232-500 gb SARS-CoV-2 Combi 500
Do poptávky
Do poptávky

CE IVD one-step RT-qPCR kit obsahuje reagencie pro 100 nebo 500 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 500 Kč (CZ) / 60 € (SK)

Validováno pro:

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

RG 3000 (Corbett Research)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb SARS-CoV-2 Multiplex EndoC gb SARS-CoV-2 Multiplex EndoC

gb SARS-CoV-2 Multiplex EndoC gb SARS-CoV-2 Multiplex EndoC

Kit gb SARS-CoV-2 Multiplex EndoC CE IVD umožňuje stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 (Wuhan coronavirus 2019) na základě multiplexní one-step RT-qPCR detekce virových genů E (kanál FAM) a RdRP (kanál HEX) a endogenní kontroly (kanál Cy5). Detekční metoda vychází z oficiálních doporučení WHO a Institutu Pasteur pro detekci SARS-CoV-2 a využívá naší vlastní technologie GEMINI™ sond.

Více
gb SARS-CoV-2 Combi EndoC gb SARS-CoV-2 Combi EndoC

gb SARS-CoV-2 Combi EndoC gb SARS-CoV-2 Combi EndoC

Kit gb SARS-CoV-2 Combi EndoC CE IVD umožňuje stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 (Wuhan coronavirus 2019) na základě one-step RT-qPCR detekce virových genů E a RdRP (kanál FAM) a endogenní kontroly (kanál HEX). Detekční metoda vychází z oficiálních doporučení WHO a Institutu Pasteur pro detekci SARS-CoV-2 a využívá naší vlastní technologie GEMINI™ sond.

Více