Customized High-Throughput PCR Array

Customized High-Throughput PCR Array

Destičky obsahují všechna oliga pro PCR, popř. real-time PCR podle návrhu zákazníka.

Princip produktu

Použití destiček s oligy je doporučeno v těch laboratorních postupech, kde se provádí vysoký počet PCR testů paralelně na jedné mikrotitrační destičce. Po přidání Master Mixu a DNA vzorku jsou destičky připravené k použití pro PCR/real-time PCR. Hlavním přínosem tohoto uspořádání je, že zjednodušuje a zrychluje jinak časově náročné laboratorní protokoly.

Parametry

Možná uspořádání arraye pro metody PCR:

 • každá jamka na destičce obsahuje stejnou dvojici oligonukleotidů (destička se používá pro paralelní testování mnoha vzorků)
 • každá jamka na destičce obsahuje jiný pár oligonukleotidů (destička se používá pro mnoho testů jednoho vzorku paralelně)
 • kombinace obou

Možná uspořádání destičky pro metody real-time PCR (pro ty, které používají PCR sondu):

 • každá jamka na destičce obsahuje stejný pár oligo + real-time PCR sondu (destička se používá pro testování mnoha vzorků paralelně)
 • každá jamka na destičce obsahuje různé páry oligonukleotidů + real-time PCR sondu (destička se používá pro mnoho testů jednoho vzorku paralelně)
 • kombinace obou variant

Požadavky na vstupní údaje od zákazníka

 • návrh uspořádání arraye
 • sekvence primerů/sondy
 • množství primerů/sondy na jamku
 • preferovaný typ destičky
 • počet objednaných destiček

Výstup

 • zvolený počet uzavřených destiček obsahujících směs primerů/primerů+sondy v každé jamce
Kat. číslo Produkt Počet destiček Cena
1755-A Customized High-Throughput PCR Array na zakázku
Do poptávky
Do poptávky

Cena produktu se skládá z ceny oligo/sond použitých na destičce + ceny za setup arraye.
Platí, že čím více arrayí se vyrábí v rámci jedné objednávky, tím výhodněji vychází cena za jednu destičku.

Doprava při běžné teplotě od 150 Kč (CZ) / 40 € (SK)

Všeobecné obchodní podmínky

Doporučené produkty
Ready-to-use High-Throughput PCR Array

Ready-to-use High-Throughput PCR Array Ready-to-use High-Throughput PCR Array

Oliga na destičce + MasterMix jsou doporučena všude tam, kde je potřeba provádět velký počet PCR testů paralelně na jedné destičce. Po přidání vzorku DNA jsou destičky připraveny k použití pro PCR/real-time PCR. Hlavní výhodou tohoto uspořádání je efektivita a značná úspora času. Destička obsahuje všechny komponenty včetně MasterMixu pro PCR nebo real-time PCR podle návrhu zákazníka.

Více