DNA/RNA integrity

Integrity of DNA/RNA is very important test needed according to the Europe pharmacopeia chapter 5.14.

Mostly the test can be done as agarose gel electrophoresis or using advanced techniques such as PCR or fragment analysis.

All the tests are according to the Europe pharmacopeia test 2.6.21.

To this test belong also plasmid DNA conformation test, because  Stability of plasmid DNA depends on its conformation and the right conformation  is required (e.g. supercoiled form).

For RNA integrity determination of RIN is important as well.

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA ze vzorků plné krve, séra, plazmy, ze stěrů bukální sliznice a z moči. Z těchto typů matrice lze navíc velmi účinně izolovat i virovou a bakteriální DNA. Kit zaručuje vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a rychlý pracovní postup.

Více
Doporučené články