DNA/RNA integrity

Integrity of DNA/RNA is very important test needed according to the Europe pharmacopeia chapter 5.14.

Mostly the test can be done as agarose gel electrophoresis or using advanced techniques such as PCR or fragment analysis.

All the tests are according to the Europe pharmacopeia test 2.6.21.

To this test belong also plasmid DNA conformation test, because  Stability of plasmid DNA depends on its conformation and the right conformation  is required (e.g. supercoiled form).

For RNA integrity determination of RIN is important as well.

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Duálně značené hydrolyzační sondy

Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

Více
Doporučené články