Eclipse

Eclipse

Modifikace podle skupin: Quencher

Pozice modifikace: 3´, 5´

Quencher vhodný pro fluorofory emitující v rozsahu vlnových délek 480 – 580 nm. Může být navázán k oligonukleotidu na 5′-konci i 3′-konci.

Absorpční maximum: 530 nm

5' Eclipse

Kat. číslo Modifikace Scale Cena
1201-5 5' Eclipse 40 nmol
Do poptávky
Do poptávky
1201-5 5' Eclipse 200 nmol
Do poptávky
Do poptávky

Modifikace má omezení a lze ji provést po konzultaci; přesnou cenovou nabídku lze provést po zadání konkrétních sekvencí.

Cena oliga = cena sekvence bez modifikace + příplatek za modifikaci

3' Eclipse

Kat. číslo Modifikace Scale Cena
1149-3 3' Eclipse 200 nmol
Do poptávky
Do poptávky

Modifikace má omezení a lze ji provést po konzultaci; přesnou cenovou nabídku lze provést po zadání konkrétních sekvencí.

Cena oliga = cena sekvence bez modifikace + příplatek za modifikaci

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Duálně značené hydrolyzační sondy

Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

Více
Doporučené články