gb Basic PCR Master Mix

gb Basic PCR Master Mix

gb Basic PCR Master Mix obsahuje enzym hot-start Taq DNA polymerázu, reakční pufr, dNTP, MgCl2 a aditiva zabraňující inhibici PCR reakce. Enzym Taq polymeráza je chemicky modifikovaná DNA polymeráza z mikroorganismu Thermus aquaticus. Při pokojové teplotě je tento enzym inaktivní a aktivuje se až v průběhu počáteční denaturace PCR.

Doporučené použití

gb Basic PCR Master Mix je vhodný především pro end-point PCR analýzu, jeho výhodou je zvýšená odolnost proti PCR inhibitorům. Master Mix je určen pro výzkumné účely, nikoli pro samostatné použití v diagnostice.

Parametry produktu

 • PCR Master Mix je 2× koncentrovaný.
 • Jedno balení obsahuje 1 ml PCR Master Mixu (dostačující pro 100 PCR reakcí o objemu 20 μl).
 • PCR Master Mix obsahuje enzym hot-start Taq DNA polymerázu, dNTP a PCR pufr s obsahem příslušné koncentrace MgCl2 (pro výslednou koncentraci 2 mM).
 • PCR Master Mix neobsahuje pasivní referenční barvivo.
 • V případě, že je u daného typu cykleru nutná normalizace pomocí pasivního referenčního barviva, je možné jej přidat do reakční směsi zvlášť (viz Pasivní referenční barvivo, kat. č. 3010).

 

gb PCR Master Mix dle aplikace gb Basic
end-point PCR, běžná amplifikace

real-time PCR bez sond
real-time PCR s běžnými hydrolyzačními sondami
real-time PCR s LNA sondami
real-time PCR s hybridizačními sondami

real-time PCR s High Resolution Melting
real-time PCR se vzorky o nízkých koncentracích
PCR/real-time PCR
se vzorky s výskytem inhibitorů

Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3004 gb Basic PCR Master Mix 100
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje 1 ml Master Mixu dostačující pro 100 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 500 Kč (CZ) / 60 € (SK)

  Všeobecné obchodní podmínky

  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  gb Elite Reverse Transcription Kit

  gb Elite Reverse Transcription Kit gb Elite Reverse Transcription Kit

  gb Elite Reverse Transcription Kit obsahuje pufr, dNTP, primery (hexamery, oligo(dT)VN), inhibitor RNáz a enzym reverzní transkriptázu (M-MLV). Reverzní transkriptáza přepisuje RNA do cDNA, která je následně analyzována pomocí PCR. M-MLV reverzní transkriptáza je připravena z myšího leukemického viru Moloney.

  Více