gb Basic Reverse Transcription Kit

gb Basic Reverse Transcription Kit

gb Basic Reverse Transcription Kit obsahuje pufr, dNTP, primery (hexamery, oligo(dT)VN) a enzym reverzní transkriptázu (M-MLV). Reverzní transkriptáza přepisuje RNA do cDNA, která je následně analyzována pomocí PCR. M-MLV reverzní transkriptáza je připravena z myšího leukemického viru Moloney.

Doporučené použití

gb Basic Reverse Transcription Kit je určen pro reverzní transkripci s použitím enzymu reverzní transkriptázy M-MLV. Přepis z RNA do cDNA (komplementární DNA) probíhá v jednom kroku (bez nutnosti předchozí denaturace), stačí pouze přidat templátovou RNA.

Parametry produktu

  • Kit je připraven ve dvousložkové formě, po smíchání složek A (solution) a B (enzym) stačí pouze přidat vzorek RNA.
  • Spojením obou složek vznikne 2× koncentrovaný mix dostačující pro 20 reakcí.
  • Přepis z RNA do cDNA probíhá v jednom kroku, bez nutnosti předchozí denaturace.
  • Vstupní množství RNA do reverzní transkripce je 100-1000 ng.
  • Enzym reverzní transkriptáza je typu M-MLV, která je schopná efektivně syntetizovat molekuly cDNA do délky 13 kilobazí při optimální teplotě 42 °C.
  • Ve směsi jsou oligonukleotidy poly(dT) i degenerované hexamery – kit lze tedy využít pro reverzní transkripci i RNA bez poly A konců.
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3070 gb Basic Reverse Transcription Kit 20
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie dostačující pro 20 RT-qPCR reakcí o objemu 20 µl

Doprava na suchém ledu od 640 Kč (CZ) / 75 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Doporučené produkty
gb HRM PCR Master Mix

gb HRM PCR Master Mix gb HRM PCR Master Mix

gb HRM PCR Master Mix je určen pro amplifikaci DNA s následnou High Resolution Melting (HRM) analýzou. HRM analýza je účinná metoda využívaná pro genotypování, presekvenační analýzu mutací, analýzu metylací DNA aj. Je založena na disociačním chování nukleových kyselin vlivem teplotního gradientu.

Více
gb SG PCR Master Mix

gb SG PCR Master Mix gb SG PCR Master Mix

gb SG PCR Master Mix je určen pro real-time PCR analýzu, kde sybrgreen (dále jen SG) nahrazuje použití fluorescenčně značené sondy. Master Mix PCR lze využít také v end-point PCR analýze. Jeho výhodou je zvýšená odolnost proti PCR inhibitorům.

Více