gb Elite Reverse Transcription Kit

gb Elite Reverse Transcription Kit

gb Elite Reverse Transcription Kit obsahuje pufr, dNTP, primery (hexamery, oligo(dT)VN), inhibitor RNáz a enzym reverzní transkriptázu (M-MLV). Reverzní transkriptáza přepisuje RNA do cDNA, která je následně analyzována pomocí PCR. M-MLV reverzní transkriptáza je připravena z myšího leukemického viru Moloney. S produktem gb Elite Reverse Transcription Kit lze dosáhnout vyšších výtěžků, a to především díky vyšší citlivosti a odolnosti vůči RNázám a inhibitorům.

Doporučené použití

gb Elite Reverse Transcription Kit je určen pro reverzní transkripci s použitím enzymu reverzní transkriptázy M-MLV. Přepis z RNA do cDNA (komplementární DNA) probíhá v jednom kroku (bez nutnosti předchozí denaturace), stačí pouze přidat templátovou RNA.

Parametry produktu

  • Kit je připraven ve dvousložkové formě, po smíchání složek A (solution) a B (enzym) stačí pouze přidat vzorek RNA.
  • Spojením obou složek vznikne 2× koncentrovaný mix dostačující pro 20 reakcí.
  • Přepis z RNA do cDNA probíhá v jednom kroku, bez nutnosti předchozí denaturace.
  • Vstupní množství RNA do reverzní transkripce je 100-1000 ng.
  • Enzym reverzní transkriptáza je typu M-MLV, která je schopná efektivně syntetizovat molekuly cDNA do délky 13 kilobazí při optimální teplotě 42 °C.
  • Ve směsi jsou oligonukleotidy poly(dT) i degenerované hexamery – kit lze tedy využít pro reverzní transkripci i RNA bez poly A konců.
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3012 gb Elite Reverse Transcription Kit 20
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie dostačující pro 20 RT-qPCR reakcí o objemu 20 µl

Doprava na suchém ledu od 640 Kč (CZ) / 75 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb OneStep RT-qPCR Kit

gb OneStep RT-qPCR Kit gb OneStep RT-qPCR Kit

gb OneStep RT-qPCR Kit je určen k provedení reverzní transkripce (RT) a real-time PCR (qPCR) v jednom kroku (v jedné reakci). Není proto nutné přepsání RNA do cDNA předchozí oddělenou reverzní transkripcí, ani oddělené přístrojové vybavení.

Více