gb GelReady PCR Master Mix

gb GelReady PCR Master Mix

gb GelReady PCR Master Mix obsahuje hot-start Taq DNA polymerázu, reakční pufr, dNTPs, MgCl2, barviva a aditiva k přímému nanášení PCR produktu na gel. Enzym Taq polymeráza je chemicky modifikovaná DNA polymeráza z mikroorganismu Thermus aquaticus. Při pokojové teplotě je tento enzym inaktivní a aktivuje se až v průběhu počáteční denaturace PCR.

Doporučené použití

gb GelReady PCR Master Mix je určený pro end-point PCR analýzu s vizualizací produktu pomocí gelové elektroforézy. Master Mix obsahuje barviva a aditiva pro přímé nanášení na gel – pro nanesení na gel není třeba přidávat k produktu PCR reakce žádný nanášecí pufr. gb GelReady PCR Master Mix není vhodný pro použití v real-time PCR aplikacích. Master Mix je určen pouze pro výzkumné účely.

Parametry produktu

  • PCR Master Mix je 2× koncentrovaný
  • Jedno balení obsahuje 1 ml PCR Master Mixu (dostačující pro 100 PCR reakcí o objemu 20 µl).
  • PCR Master Mix obsahuje enzym hot-start Taq DNA polymerázu, dNTP, PCR pufr s obsahem MgCl2, barviva a aditiva
  • Enzym Taq polymeráza je chemicky modifikovaná DNA polymeráza z mikroorganismu Thermus aquaticus. Při pokojové teplotě je tento enzym inaktivní a aktivuje se během počáteční denaturace.
  • DNA polymeráza má 5´-3´ polymerázovou a exonukleázovou aktivitu, přičemž 3´-5´exonukleázová aktivita (proofreading) u tohoto enzymu chybí.
gb PCR Master Mix dle aplikace gb GelReady
end-point PCR, běžná amplifikace

real-time PCR bez sond

real-time PCR s běžnými hydrolyzačními sondami

real-time PCR s LNA sondami
real-time PCR s hybridizačními sondami

real-time PCR s High Resolution Melting
real-time PCR se vzorky o nízkých koncentracích

PCR/real-time PCR
se vzorky s výskytem inhibitorů

Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3009 gb GelReady PCR Master Mix 100
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje 1 ml Master Mixu dostačující pro 100 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 640 Kč (CZ) / 75 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA ze vzorků plné krve, séra, plazmy, ze stěrů bukální sliznice a z moči. Z těchto typů matrice lze navíc velmi účinně izolovat i virovou DNA. Kit zaručuje vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a rychlý pracovní postup.

Více
Doporučené články