gb GelReady PCR Master Mix

gb GelReady PCR Master Mix

gb GelReady PCR Master Mix obsahuje hot-start Taq DNA polymerázu, reakční pufr, dNTPs, MgCl2, barviva a aditiva k přímému nanášení PCR produktu na gel. Enzym Taq polymeráza je chemicky modifikovaná DNA polymeráza z mikroorganismu Thermus aquaticus. Při pokojové teplotě je tento enzym inaktivní a aktivuje se až v průběhu počáteční denaturace PCR.

Doporučené použití

gb GelReady PCR Master Mix je určený pro end-point PCR analýzu s vizualizací produktu pomocí gelové elektroforézy. Master Mix obsahuje barviva a aditiva pro přímé nanášení na gel – pro nanesení na gel není třeba přidávat k produktu PCR reakce žádný nanášecí pufr. gb GelReady PCR Master Mix není vhodný pro použití v real-time PCR aplikacích. Master Mix je určen pouze pro výzkumné účely.

Parametry produktu

  • PCR Master Mix je 2× koncentrovaný
  • Jedno balení obsahuje 1 ml PCR Master Mixu (dostačující pro 100 PCR reakcí o objemu 20 µl).
  • PCR Master Mix obsahuje enzym hot-start Taq DNA polymerázu, dNTP, PCR pufr s obsahem MgCl2, barviva a aditiva
  • Enzym Taq polymeráza je chemicky modifikovaná DNA polymeráza z mikroorganismu Thermus aquaticus. Při pokojové teplotě je tento enzym inaktivní a aktivuje se během počáteční denaturace.
  • DNA polymeráza má 5´-3´ polymerázovou a exonukleázovou aktivitu, přičemž 3´-5´exonukleázová aktivita (proofreading) u tohoto enzymu chybí.
gb PCR Master Mix dle aplikace gb GelReady
end-point PCR, běžná amplifikace

real-time PCR bez sond

real-time PCR s běžnými hydrolyzačními sondami

real-time PCR s LNA sondami
real-time PCR s hybridizačními sondami

real-time PCR s High Resolution Melting
real-time PCR se vzorky o nízkých koncentracích

PCR/real-time PCR
se vzorky s výskytem inhibitorů

Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3009 gb GelReady PCR Master Mix 100
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje 1 ml Master Mixu dostačující pro 100 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 640 Kč (CZ) / 75 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb Easy PCR Master Mix

gb Easy PCR Master Mix gb Easy PCR Master Mix

gb Easy PCR Master Mix je vhodný pro použití v PCR nebo real-time PCR v kombinaci s fluorescenčně značenými sondami. Je vhodný např. pro kvantifikaci genové exprese či detekci SNP.

Více
Doporučené články