gb GENETIC APOE gb GENETIC APOE

gb GENETIC APOE

Detekční metoda: alelická diskriminace

Kit slouží k detekci mutací rs429358 a rs7412 v genu pro APOE v lidské genomové DNA. Umožňuje určit genotypy E2, E3 a E4. Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Klinické souvislosti

Apolipoprotein E tvoří významnou strukturní složku tělísek transportujících cholesterol (VLDL, HDL) a je ligandem
buněčných receptorů zejména v mozku a játrech. Gen pro apolipoprotein E se vyskytuje ve třech alelách e2, e3 a e4,
které kódují izoformy proteinu E2, E3 a E4. Izoformy jsou charakteristické aminokyselinami na pozicích 112 a 158.

V populaci se vyskytují tři homozygotní (e2/e2, e3/e3 a e4/e4) a tři heterozygotní (e2/e3, e3/e4, e2/e4) genotypy. Alela e2 je asociována s výskytem hyperlipoproteinémie typu III. Izoforma E2, kódovaná touto alelou, má v porovnání s izoformami E3 a E4 výrazně sníženou afinitu k lipoproteinovým receptorům. Nositelé této izoformy mají zvýšenou hladinu triacylglycerolů v plazmě. Alela e4 zvyšuje hladinu LDL cholesterolu a je tak rizikovým faktorem aterosklerózy. V součinnosti s jinými faktory (kouření, konzumace alkoholu) pak zvyšuje riziko infarktu myokardu. Tato alela je v homozygotní formě také spojována se vznikem idiopatické formy Alzheimerovy choroby. Alela e2 je dávána do souvislosti se sníženým rizikem této nemoci.

Další parametry produktu

 • ready-to-use assay
 • pracovní rozsah kitu (vstupní konc. DNA) je 5–100 ng/μl
 • součástí kitu jsou pozitivní kontroly (standardy) pro všechny tři genotypy každé z mutací a negativní kontrola
 • stanovení je založeno na principu real-time PCR s dvojicí fluorescenčně značených hydrolyzačních sond (alelická diskriminace)
 • detekce probíhá v kanálech FAM (wild type alela) a HEX (mutovaná alela)
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3206-025 gb GENETIC APOE 25
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 25 PCR reakcí o objemu 25 μl.

Doprava na suchém ledu od 640 Kč (CZ) / 75 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

  O produktu

  Všeobecné obchodní podmínky

  Validováno pro:

  ABI 7500/7500 Fast (ABI)

  CFX96/96Touch (Bio-Rad)

  Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

  QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

  RG 3000 (Corbett Research)

  RG 6000/Q (Corbett Research/Qiagen)

  Zadat další cykléry

  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  Doporučené produkty
  gb OneStep RT-qPCR Kit

  gb OneStep RT-qPCR Kit gb OneStep RT-qPCR Kit

  gb OneStep RT-qPCR Kit je určen k provedení reverzní transkripce (RT) a real-time PCR (qPCR) v jednom kroku (v jedné reakci). Není proto nutné přepsání RNA do cDNA předchozí oddělenou reverzní transkripcí, ani oddělené přístrojové vybavení.

  Více
  Doporučené články
  IVD kity - články

  ApoE genetic testing – a tool to prevent side effects during Lecanemab/Leqembi® treatment

  ApoE genetic testing – a tool to prevent side effects during Lecanemab/Leqembi® treatment

  Lecanemab belongs to the antibody-based treatment approach as might be easily derived from its name Lecanemab where specifically the mab end cap refers to a monoclonal antibody. Lecanemab is registered commercially as Leqembi® and it has been approved by the FDA (Food and Drug Administration) in an accelerated approval pathway in January 2023 however this status changed in the summer of this year when the FDA converted the Leqembi® to traditional approval [1], [2]⁠.

  Více