gb GENETIC Gilbert gb GENETIC Gilbert

gb GENETIC Gilbert

Detekční metoda: analýza křivek tání

Kit slouží k detekci alely 7TA polymorfismu TA genu UGT1A1 v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s následnou analýzou křivek tání pomocí fluorescenčně značené sondy.

Klinické souvislosti

Diagnostický kit gb GENETIC Gilbert slouží k detekci změny počtu repetice TA v promotoru genu UGT1A1. Tento gen kóduje enzym UDP-glukuronosyltransferázu, který je zodpovědný za konjugační fázi biotransformace bilirubinu. Nemutovaná varianta genu obsahuje v promotoru 6 repetic TA, mutovaná varianta pak nejčastěji 7.

Detekce této mutace je vhodná před zahájením léčby medikamenty, jejichž omezená biotransformace může vést k rozvoji toxických účinků. Genotypizace umožňuje včasnou redukci dávek léčiva či volbu alternativní terapie.

Další parametry produktu

  • ready-to-use assay
  • pracovní rozsah kitu je 2,5–100 ng/μl
  • součástí jsou pozitivní kontroly pro každý z genotypů a negativní kontrola
  • detekce probíhá ve fluorescenčním kanálu FAM
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3216-025 gb GENETIC Gilbert 25
Do poptávky
Do poptávky
3216-050 gb GENETIC Gilbert 50
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 25 nebo 50 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 590 Kč (CZ) / 70 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Validováno pro:

ABI 7500/7500 Fast (ABI)

AriaMx (Agilent Technologies)

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

MIC (BMS)

RG 3000 (Corbett Research)

RG 6000/Q (Corbett Research/Qiagen)

Stratagene Mx3000P/Mx30005P (Agilent Technologies)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Duálně značené hydrolyzační sondy

Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

Více
Doporučené články