gb Human B2M mRNA gb Human B2M mRNA

gb Human B2M mRNA

Detekční metoda: one-step real-time PCR

Souprava gb Human B2M mRNA umožňuje stanovení přítomnosti lidské mRNA prostřednictvím detekce genu B2M (Gene ID 567). Tento gen kóduje beta-2-microglobulin. Jde o sérový protein, který je součástí těžkých řetězců hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) I na povrchu téměř všech jaderných buněk (s výjimkou červených krvinek). Souprava slouží ke sledování kvality izolátů RNA z lidského biologického materiálu.

Účel testu

Kit je určen pro laboratoře, které potřebují ověřit kvalitu analyzovaných vzorků, aby předcházely falešně negativním výsledkům. Kit zajistí kontrolu, jestli výtěrové vzorky byly odebrány správně a jestli použitá metoda extrakce RNA je spolehlivá.

Pomocí gb Human B2M mRNA kitu se zkontroluje celý preanalytický proces. Jeho typické použití je při detekci virové RNA SARS-CoV-2. Pokud se některý vzorek odchýlí ze série (nebo referenční gen není vůbec detekován), je zapotřebí provést nový odběr a/nebo novou izolaci RNA a nový test.

Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3153-100 gb Human B2M mRNA 100
Do poptávky
Do poptávky
3153-500 gb Human B2M mRNA 500
Do poptávky
Do poptávky

CE IVD one-step RT-qPCR kit obsahuje reagencie pro 100 nebo 500 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 500 Kč (CZ) / 60 € (SK)

Validováno pro:

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

RG 3000 (Corbett Research)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Duplexní kity pro detekci SARS-CoV-2 Duplexní kity pro detekci SARS-CoV-2

Duplexní kity pro detekci SARS-CoV-2 Duplexní kity pro detekci SARS-CoV-2

Každý ze 4 kitů je založen na one-step RT-qPCR s použitím fluorescenčně značené sondy v jednom kanále (FAM) a interní pozitivní kontroly ve druhém kanále (HEX). Detekční metoda vychází z oficiálně doporučeného protokolu WHO pro detekci SARS-CoV-2 a využívá naší vlastní technologie GEMINI™ sond. Toto řešení se skládá ze dvou alternativních kitů pro primární testování a dvou alternativních kitů pro konfirmační test pro potvrzení pozitivních vzorků.

Více
gb SARS-CoV-2 Multiplex gb SARS-CoV-2 Multiplex

gb SARS-CoV-2 Multiplex gb SARS-CoV-2 Multiplex

Multiplexní CE IVD kit pro detekci SARS-CoV-2 viru je založen na one-step RT-qPCR s použitím fluorescenčně značených sond (kanály FAM a HEX) a exogenní pozitivní kontroly (Cy5 kanál). Detekční metoda vychází z oficiálních doporučení WHO a Institutu Pasteur pro detekci SARS-CoV-2 a využívá naší vlastní technologie GEMINI™ sond.

Více