gb GENETIC LACTO gb GENETIC LACTO

gb GENETIC LACTO

Detekční metoda: alelická diskriminace

Kit slouží k detekci mutací LCT (C13910T) a LCT (G22018A) v genu pro laktázu v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Klinické souvislosti

Geneticky podmíněná laktózová intolerance je poruchou metabolizmu laktózy způsobenou poklesem produkce enzymu laktázy. Za normálních okolností produkují buňky tenkého střeva laktázu, která rozkládá laktózu na jednodušší cukry glukózu a galaktózu. Ty jsou pak vstřebávány stěnou tenkého střeva, dostávají se do krevního oběhu a slouží jako zdroj energie.

V případě laktózové intolerance dochází k hromadění nestrávené laktózy ve střevě a jejímu rozkladu přítomnými bakteriemi. Následkem degradace laktózy vznikají gastrointestinální symptomy, mezi které patří průjmy, břišní nevolnost, žaludeční křeče nebo plynatost. Laktózová intolerance je v Evropě spojována se dvěma mutacemi v regulační oblasti genu LCT, který odpovídá za hladinu enzymu laktázy. Jedná se o mutaci na pozici -13910 a -22018. V případě přítomnosti alely LCT -13910C a LCT -22018G je mnohonásobně nižší aktivita laktázového genu, což vede k laktázové non-perzistenci. Haplotyp LCT -13910T a -22018A je naopak spojován s laktázovou perzistencí.

Další parametry produktu

 • ready-to-use assay
 • pracovní rozsah kitu je 1–100 ng/μl
 • detekce probíhá ve fluorescenčních kanálech FAM a HEX
 • součástí jsou pozitivní kontroly pro každý z genotypů a negativní kontrola
 • shodný amplifikační profil s produkty řady gb GENETIC, gb HEMO, gb PHARM
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3219-025 gb GENETIC LACTO 25
Do poptávky
Do poptávky
3219-050 gb GENETIC LACTO 50
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 25 nebo 50 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 640 Kč (CZ) / 75 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

  O produktu

  Všeobecné obchodní podmínky

  Validováno pro:

  ABI 7300 (ABI)

  ABI 7500/7500 Fast (ABI)

  CFX96/96Touch (Bio-Rad)

  iCycler iQ5 (Bio-Rad)

  Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

  MIC (BMS)

  QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

  RG 3000 (Corbett Research)

  RG 6000/Q (Corbett Research/Qiagen)

  SmartCycler (Cepheid)

  Zadat další cykléry

  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  gb Easy PCR Master Mix

  gb Easy PCR Master Mix gb Easy PCR Master Mix

  gb Easy PCR Master Mix je vhodný pro použití v PCR nebo real-time PCR v kombinaci s fluorescenčně značenými sondami. Je vhodný např. pro kvantifikaci genové exprese či detekci SNP.

  Více
  Doporučené články