gb GENETIC SRY gb GENETIC SRY

gb GENETIC SRY

Detekční metoda: kvantitativní real-time PCR

Kit slouží k detekci a kvantifikaci lidské mužské DNA přítomné ve vzorku. Stanovení je založeno na kvantitativní real-time PCR s použitím fluorescenčně značené sondy.

Klinické souvislosti

Determinace pohlaví je důležitou součástí nejen forenzních analýz. Gen SRY se nachází na krátkém raménku chromozomu Y v pozici 11.3. Kóduje transkripční faktor, který se váže na specifickou oblast proteinu. Tento protein s názvem „sexdetermining region Y“ zapříčiní, že se plod vyvine v jedince mužského pohlaví.

Další parametry produktu

 • ready-to-use assay
 • detekce mužské DNA probíhá ve fluorescenčním kanálu FAM
 • součástí je pozitivní i negativní kontrola
 • součástí assaye je vnitřní kontrola, která je detekována ve fluorescenčním kanále HEX
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3143 gb GENETIC SRY 100
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 100 PCR reakcí o objemu 25 μl.

Doprava na suchém ledu od 640 Kč (CZ) / 75 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

  Všeobecné obchodní podmínky

  Ověřeno pro:

  CFX96/96Touch (Bio-Rad)

  Zadat další cykléry

  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  Duálně značené hydrolyzační sondy

  Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

  Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

  Více
  Doporučené články