gb HEMO EPCR (A4600G) gb HEMO EPCR (A4600G)

gb HEMO EPCR (A4600G)

Detekční metoda: alelická diskriminace, real-time PCR

Kit slouží k detekci mutace EPCR (A4600G) u haplotypu H3 v genu endoteliálního receptoru proteinu C v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Klinické souvislosti

EPCR neboli endoteliální receptor proteinu C je transmembránový protein, který se exprimuje v buňkách endotelu velkých cév a je přítomen ve stopovém množství ve většině kapilár. Na povrchu endoteliálních buněk váže protein C s vysokou afinitou a zvyšuje tak rychlost jeho aktivace.

Protein C je aktivován pomocí trombin-trombomodulinového komplexu a jako takový reguluje tvorbu trombinu inaktivací faktorů Va a VIIIa. Běžná tvorba aktivovaného proteinu C (APC) závisí na povrchu endoteliálních buněk, trombinu, trombomodulinu, proteinu C a EPCR. Proto jakákoliv změna v této sestavě může zvýšit či snížit tvorbu APC a ovlivnit riziko trombózy. Polymorfismus EPCR A4600G je výsledkem jednonukleotidové substituce A za G v pozici 4600 u haplotypu H3 (A3) v genu endoteliálního receptoru proteinu C. Jedinci s haplotypem H3 (A3) mají vyšší plazmatickou hladinu EPCR, což je spojováno se zvýšeným rizikem žilní trombózy.

Další parametry produktu

 • ready-to-use assay
 • součástí jsou pozitivní kontroly pro každý z genotypů a negativní kontrola
 • pracovní rozsah kitu je 1–100 ng/μl
 • detekce probíhá ve fluorescenčních kanálech FAM a HEX
 • shodný amplifikační profil s produkty řady gb HEMO, gb GENETIC, gb PHARM
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3215-025 gb HEMO EPCR (A4600G) 25
Do poptávky
Do poptávky
3215 gb HEMO EPCR (A4600G) 100
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 25 nebo 100 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 500 Kč (CZ) / 60 € (SK)

  Všeobecné obchodní podmínky

  Validováno pro:

  ABI 7500/7500 Fast (ABI)

  AriaMx (Agilent Technologies)

  CFX96/96Touch (Bio-Rad)

  iCycler iQ5 (Bio-Rad)

  Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

  MIC (BMS)

  RG 3000 (Corbett Research)

  RG 6000/Q (Corbett Research/Qiagen)

  Zadat další cykléry

  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  Duálně značené hydrolyzační sondy

  Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

  Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

  Více
  Doporučené články