gb HEMO EPCR (G4678C) gb HEMO EPCR (G4678C)

gb HEMO EPCR (G4678C)

Detekční metoda: alelická diskriminace, real-time PCR

Kit slouží k detekci mutace EPCR (G4678C) u haplotypu H1 v genu endoteliálního receptoru proteinu C v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Klinické souvislosti

EPCR neboli endoteliální receptor proteinu C je transmembránový protein, který se exprimuje v buňkách endotelu velkých cév a je přítomen ve stopovém množství ve většině kapilár. Na povrchu endoteliálních buněk váže protein C s vysokou afinitou a zvyšuje tak rychlost jeho aktivace.

Protein C je aktivován pomocí trombin-trombomodulinového komplexu a jako takový reguluje tvorbu trombinu inaktivací faktorů Va a VIIIa. Běžná tvorba aktivovaného proteinu C (APC) závisí na povrchu endoteliálních buněk, trombinu, trombomodulinu, proteinu C a EPCR. Proto jakákoliv změna v této sestavě může zvýšit či snížit tvorbu APC a ovlivnit riziko trombózy. Polymorfismus EPCR G4678C je výsledkem jednonukleotidové substituce G za C v pozici 4678 u haplotypu H1 (A1) v genu endoteliálního receptoru proteinu C. Haplotyp H1 (A1) je spojován s protektivním efektem před žilním tromboembolizmem a také snižuje riziko trombózy u nosičů mutace FV Leiden.

Další parametry produktu

 • ready-to-use assay
 • součástí jsou pozitivní kontroly pro každý z genotypů a negativní kontrola
 • pracovní rozsah kitu je 1–100 ng/μl
 • detekce probíhá ve fluorescenčních kanálech FAM a HEX
 • shodný amplifikační profil s produkty řady gb HEMO, gb GENETIC, gb PHARM
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3214-025 gb HEMO EPCR (G4678C) 25
Do poptávky
Do poptávky
3214 gb HEMO EPCR (G4678C) 100
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 25 nebo 100 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 500 Kč (CZ) / 60 € (SK)

  Všeobecné obchodní podmínky

  Validováno pro:

  ABI 7500/7500 Fast (ABI)

  AriaMx (Agilent Technologies)

  CFX96/96Touch (Bio-Rad)

  iCycler iQ5 (Bio-Rad)

  Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

  MIC (BMS)

  RG 3000 (Corbett Research)

  RG 6000/Q (Corbett Research/Qiagen)

  Zadat další cykléry

  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  gb OneStep RT-qPCR Kit

  gb OneStep RT-qPCR Kit gb OneStep RT-qPCR Kit

  gb OneStep RT-qPCR Kit je určen k provedení reverzní transkripce (RT) a real-time PCR (qPCR) v jednom kroku (v jedné reakci). Není proto nutné přepsání RNA do cDNA předchozí oddělenou reverzní transkripcí, ani oddělené přístrojové vybavení.

  Více
  Doporučené články