gb HEMO GPIa (C807T) gb HEMO GPIa (C807T)

gb HEMO GPIa (C807T)

Detekční metoda: alelická diskriminace, real-time PCR

Kit slouží k detekci mutace GPIa (C807T) v genu pro destičkový glykoprotein GPIa v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Klinické souvislosti

Destičkový glykoprotein GPIa tvoří na povrchu krevních destiček spolu s glykoproteinem GPIIa komplex GPIa/IIa. Tento typ membránového receptoru je hlavním zprostředkovatelem adheze trombocytů na kolagen typu 1. Obvyklý počet molekul tohoto receptoru na povrchu krevních destiček je 1000 až 3000, jeho exprese je však značně variabilní.

Jednonukleotidová mutace C807T je jedním z tzv. tichých polymorfizmů, které nemění sekvenci aminokyselin. Přítomnost mutované formy však zvyšuje expresi genu. Nositelé mutované alely v heterozygotním i homozygotním stavu mají oproti wild type homozygotům na povrchu destiček 2× více receptorů, což způsobuje zvýšenou adhezivitu trombocytů ke kolagenu typu 1. Zvýšená adhezivita trombocytů má za podmínek vysokého střihového stresu v tepenném řečišti trombogenní potenciál. Nosičství mutované alely v heterozygotním i homozygotním stavu je považováno za mírný rizikový faktor infarktu myokardu a cévní mozkové příhody u mladších osob.

Další parametry produktu

  • ready-to-use assay
  • součástí jsou pozitivní kontroly pro každý z genotypů a negativní kontrola
  • pracovní rozsah kitu je 1–100 ng/μl
  • detekce probíhá ve fluorescenčních kanálech FAM a HEX
  • shodný amplifikační profil s produkty řady gb HEMO, gb GENETIC, gb PHARM
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3211-025 gb HEMO GPIa (C807T) 25
Do poptávky
Do poptávky
3211 gb HEMO GPIa (C807T) 100
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 25 nebo 100 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 525 Kč (CZ) / 65 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Validováno pro:

ABI 7300 (ABI)

ABI 7500/7500 Fast (ABI)

AriaMx (Agilent Technologies)

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

iCycler iQ5 (Bio-Rad)

Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

MIC (BMS)

RG 3000 (Corbett Research)

RG 6000/Q (Corbett Research/Qiagen)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA ze vzorků plné krve, séra, plazmy, ze stěrů bukální sliznice a z moči. Z těchto typů matrice lze navíc velmi účinně izolovat i virovou DNA. Kit zaručuje vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a rychlý pracovní postup.

Více
Doporučené články