gb HEMO GPIIIa (L33P) gb HEMO GPIIIa (L33P)

gb HEMO GPIIIa (L33P)

Detekční metoda: alelická diskriminace, real-time PCR

Kit slouží k detekci mutace L33P v genu GPIIIa (ITGB3) v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Klinické souvislosti

Destičkový glykoprotein GPIIIa, též označovaný jako integrin ITGB3, se na povrchu krevních destiček vyskytuje ve formě komplexu GPIIb/IIIa (α2bß3) a patří do rodiny adhezivních receptorů. Interakce tohoto komplexu s fibrinogenem hraje klíčovou roli při adhezi trombocytů k povrchům i k sobě navzájem.

Polymorfismus L33P je nejčastějším a klinicky nejvýznamnějším polymorfismem tohoto genu. Jednonukleotidová substituce T za C vede k záměně aminokyseliny leucinu za prolin na pozici 33. Mutovaná alela PLA2 vede ke zvýšení agregability trombocytů. Nosičství mutované alely je považováno za mírný rizikový faktor vzniku koronární choroby a infarktu myokardu u mladších osob a preeklampsie u těhotných žen. Rizikovost pak roste při současném výskytu jiných polymorfizmů (eNOS, PAI-1). Nositelé mutované alely v homozygotním stavu častěji vykazují sníženou citlivost k protidestičkové léčbě clopidogrelem nebo kyselinou acetylsalicylovou (tzv. aspirinová rezistence).

Další parametry produktu

  • ready-to-use assay
  • součástí jsou pozitivní kontroly pro každý z genotypů a negativní kontrola
  • pracovní rozsah kitu je 1–100 ng/μl
  • detekce probíhá ve fluorescenčních kanálech FAM a HEX
  • shodný amplifikační profil s produkty řady gb HEMO, gb GENETIC, gb PHARM
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3212-025 gb HEMO GPIIIa (L33P) 25
Do poptávky
Do poptávky
3212 gb HEMO GPIIIa (L33P) 100
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 25 nebo 100 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 525 Kč (CZ) / 65 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Validováno pro:

ABI 7300 (ABI)

ABI 7500/7500 Fast (ABI)

AriaMx (Agilent Technologies)

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

iCycler iQ5 (Bio-Rad)

Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

MIC (BMS)

RG 3000 (Corbett Research)

RG 6000/Q (Corbett Research/Qiagen)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA ze vzorků plné krve, séra, plazmy, ze stěrů bukální sliznice a z moči. Z těchto typů matrice lze navíc velmi účinně izolovat i virovou DNA. Kit zaručuje vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a rychlý pracovní postup.

Více
Doporučené články