gb HEMO PAI1 (4G/5G) gb HEMO PAI1 (4G/5G)

gb HEMO PAI1 (4G/5G)

Detekční metoda: alelická diskriminace, real-time PCR

Kit slouží k detekci mutace 4G/5G v promotoru genu PAI1 v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na realtime PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Klinické souvislosti

PAI1 (inhibitor plazminogenového aktivátoru 1) patří do skupiny serinových proteáz a je produkovaný endoteliálními
buňkami, fibroblasty a hepatocyty. Jeho hlavní funkcí je inhibice plasminogenových aktivátorů tkáňového a urokinázového typu, které aktivací plasminogenu podporují fibrinolýzu.

Polymorfismus 4G/5G se významně projevuje na změně míry transkripční aktivity genu PAI1. Alela 4G je asociovaná s nárůstem exprese genu PAI1, a tedy se sníženou mírou fibrinolýzy. Homozygoti pro alelu 4G mají oproti homozygotům pro alelu 5G zvýšenou hladinu PAI1 až o 25 %. Alela 4G je v případě přítomnosti dalších trombofilních mutací (např. Leidenská mutace) rizikovým faktorem pro vznik trombóz. Jedinci nesoucí tuto alelu v homozygotní formě mají až 2x vyšší riziko infarktu myokardu a až 6× vyšší riziko vzniku septického šoku při meningokokové infekci.

Další parametry produktu

  • ready-to-use assay
  • součástí jsou pozitivní kontroly pro každý z genotypů a negativní kontrola
  • pracovní rozsah kitu je 1–100 ng/μl
  • detekce probíhá ve fluorescenčních kanálech FAM a HEX
  • shodný amplifikační profil s produkty řady gb HEMO, gb GENETIC, gb PHARM
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3204-025 gb HEMO PAI1 (4G/5G) 25
Do poptávky
Do poptávky
3204 gb HEMO PAI1 (4G/5G) 100
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 25 nebo 100 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 590 Kč (CZ) / 70 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Validováno pro:

ABI 7500/7500 Fast (ABI)

ABI 7900HT (ABI)

AriaMx (Agilent Technologies)

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

iCycler iQ5 (Bio-Rad)

Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

MIC (BMS)

QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

RG 3000 (Corbett Research)

RG 6000/Q (Corbett Research/Qiagen)

SmartCycler (Cepheid)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb Easy PCR Master Mix

gb Easy PCR Master Mix gb Easy PCR Master Mix

gb Easy PCR Master Mix je vhodný pro použití v PCR nebo real-time PCR v kombinaci s fluorescenčně značenými sondami. Je vhodný např. pro kvantifikaci genové exprese či detekci SNP.

Více
Doporučené články