gb HEMO PAI1 (4G/5G) gb HEMO PAI1 (4G/5G)

gb HEMO PAI1 (4G/5G)

Detekční metoda: alelická diskriminace, real-time PCR

Kit slouží k detekci mutace 4G/5G v promotoru genu PAI1 v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na realtime PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Klinické souvislosti

PAI1 (inhibitor plazminogenového aktivátoru 1) patří do skupiny serinových proteáz a je produkovaný endoteliálními
buňkami, fibroblasty a hepatocyty. Jeho hlavní funkcí je inhibice plasminogenových aktivátorů tkáňového a urokinázového typu, které aktivací plasminogenu podporují fibrinolýzu.

Polymorfismus 4G/5G se významně projevuje na změně míry transkripční aktivity genu PAI1. Alela 4G je asociovaná s nárůstem exprese genu PAI1, a tedy se sníženou mírou fibrinolýzy. Homozygoti pro alelu 4G mají oproti homozygotům pro alelu 5G zvýšenou hladinu PAI1 až o 25 %. Alela 4G je v případě přítomnosti dalších trombofilních mutací (např. Leidenská mutace) rizikovým faktorem pro vznik trombóz. Jedinci nesoucí tuto alelu v homozygotní formě mají až 2x vyšší riziko infarktu myokardu a až 6× vyšší riziko vzniku septického šoku při meningokokové infekci.

Další parametry produktu

 • ready-to-use assay
 • součástí jsou pozitivní kontroly pro každý z genotypů a negativní kontrola
 • pracovní rozsah kitu je 1–100 ng/μl
 • detekce probíhá ve fluorescenčních kanálech FAM a HEX
 • shodný amplifikační profil s produkty řady gb HEMO, gb GENETIC, gb PHARM
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3204-025 gb HEMO PAI1 (4G/5G) 25
Do poptávky
Do poptávky
3204 gb HEMO PAI1 (4G/5G) 100
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 25 nebo 100 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 640 Kč (CZ) / 75 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

  O produktu

  Všeobecné obchodní podmínky

  Validováno pro:

  ABI 7500/7500 Fast (ABI)

  ABI 7900HT (ABI)

  AriaMx (Agilent Technologies)

  CFX96/96Touch (Bio-Rad)

  iCycler iQ5 (Bio-Rad)

  Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

  MIC (BMS)

  QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

  RG 3000 (Corbett Research)

  RG 6000/Q (Corbett Research/Qiagen)

  SmartCycler (Cepheid)

  Zadat další cykléry

  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  gb OneStep RT-qPCR Kit

  gb OneStep RT-qPCR Kit gb OneStep RT-qPCR Kit

  gb OneStep RT-qPCR Kit je určen k provedení reverzní transkripce (RT) a real-time PCR (qPCR) v jednom kroku (v jedné reakci). Není proto nutné přepsání RNA do cDNA předchozí oddělenou reverzní transkripcí, ani oddělené přístrojové vybavení.

  Více
  Doporučené články