gb MICRO Aspergillus gb MICRO Aspergillus

gb MICRO Aspergillus

Detekční metoda: kvantitativní real-time PCR

Kit je založen na real-time PCR detekci a kvantifikaci fungální DNA nejčastěji se vyskytujících druhů rodu Aspergillus – A. fumigatus, A. flavus, A. niger a A. terreus.

Klinické souvislosti

Oportunní infekce způsobené vláknitými houbami rodu Aspergillus jsou častou komplikací léčby narůstající populace
imunokompromitovaných pacientů, která zahrnuje zejména jedince po transplantaci (krvetvorných buněk, ale i solidních orgánů), léčené pro hematologickou malignitu nebo s jiným onemocněním navozujícím sníženou obranyschopnost.

U těchto pacientů se nejčastěji manifestují ve formě tzv. invazivní aspergilózy (IA) a klíčovým bodem pro přežití je časné stanovení diagnózy a zahájení účinné antimykotické léčby. Většina případů IA (přibližně 80 %) je způsobena druhem Aspergillus fumigatus, dalšími původci infekcí jsou Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus a v menší míře i další druhy aspergilů.

Další parametry produktu

  • ready-to-use assay
  • detekční limit 0,19–9,10 kopií/μl
  • detekce fungální DNA probíhá ve fluorescenčním kanále FAM
  • součástí kitu je interní pozitivní kontrola (IPC) obsažená v preamplifikační assayi a dále pozitivní kontroly, které je možno použít i pro přípravu koncentrační řady
  • IPC je detekována ve fluorescenčním kanále FAM specifickou assayí a slouží k odhalení inhibice PCR
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3222-025 gb MICRO Aspergillus 25
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 4 assaye o 25 PCR reakcích o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 590 Kč (CZ) / 70 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Validováno pro:

ABI 7900HT (ABI)

AriaMx (Agilent Technologies)

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

MIC (BMS)

RG 3000 (Corbett Research)

RG 6000/Q (Corbett Research/Qiagen)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Duálně značené hydrolyzační sondy

Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

Více
Doporučené články