gb ONCO BCR-ABL DETECT gb ONCO BCR-ABL DETECT

gb ONCO BCR-ABL DETECT

gb ONCO BCR-ABL DETECT slouží ke kvalitativnímu stanovení typu přestavby fúzního genu BCR-ABL1. Kromě běžně se vyskytujících fúzí kit detekuje i raritní přestavby. Metodika založená na one-step RT-qPCR zajišťuje rychlé méně pracné a především semikvantitativní stanovení typu fúze, propracovaný systém kontrol zajišťuje validitu výsledku a jeho adekvátní interpretaci.

Klinické souvislosti

Diagnostická souprava gb ONCO BCR-ABL DETECT slouží k identifikaci nebo detekci variant zlomů fúzního genu BCR-ABL1 u pacientů s hematoonkologickým onemocněním.

Cílem stanovení zlomu BCR-ABL1 je potvrzení diagnózy, určení prognózy a nastavení léčby u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML), akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) a u pacientů po transplantaci kostní dřeně.

Princip detekce

Stanovení je založeno na jednokrokové (one-step) RT-PCR s využitím fluorescenčně značených sond. Souprava umožňuje detekci následujících fúzních variant BCR-ABL1:

FAM/SYBR HEX/JOE/VIC ROX Cy5
Assay BCR-ABL DETECT 1 e14a2 e13a2 reference GUSB e14a3
e13a3
Assay BCR-ABL DETECT 2 e1a2
e1a3
e19a2
e19a3
e6a2 reference GUSB

Validita analýzy vzorků je zhodnocena podle hladiny referenčního transkriptu GUSB a homogenity jeho stanovení oběma assayemi.

Parametry produktu

 • určeno pro klinickou in vitro diagnostiku
 • certifikován CE IVD
 • detekce probíhá ve fluorescenčních kanálech FAM, HEX, ROX a Cy5
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3246-048 gb ONCO BCR-ABL DETECT 48
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 48 PCR reakcí o objemu 25 μl

Doprava na suchém ledu od 590 Kč (CZ) / 70 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

  O produktu

  Všeobecné obchodní podmínky

  Validováno pro:

  CFX96/96Touch (Bio-Rad)

  QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

  RG 3000 (Corbett Research)

  Zadat další cykléry

  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

  Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

  Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA ze vzorků plné krve, séra, plazmy, ze stěrů bukální sliznice a z moči. Z těchto typů matrice lze navíc velmi účinně izolovat i virovou DNA. Kit zaručuje vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a rychlý pracovní postup.

  Více
  Doporučené články