gb ONCO BCR-ABL DETECT gb ONCO BCR-ABL DETECT

gb ONCO BCR-ABL DETECT

gb ONCO BCR-ABL DETECT slouží ke kvalitativnímu stanovení typu přestavby fúzního genu BCR-ABL1. Kromě běžně se vyskytujících fúzí kit detekuje i raritní přestavby. Metodika založená na one-step RT-qPCR zajišťuje rychlé méně pracné a především semikvantitativní stanovení typu fúze, propracovaný systém kontrol zajišťuje validitu výsledku a jeho adekvátní interpretaci.

Klinické souvislosti

Diagnostická souprava gb ONCO BCR-ABL DETECT slouží k identifikaci nebo detekci variant zlomů fúzního genu BCR-ABL1 u pacientů s hematoonkologickým onemocněním.

Cílem stanovení zlomu BCR-ABL1 je potvrzení diagnózy, určení prognózy a nastavení léčby u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML), akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) a u pacientů po transplantaci kostní dřeně.

Princip detekce

Stanovení je založeno na jednokrokové (one-step) RT-PCR s využitím fluorescenčně značených sond. Souprava umožňuje detekci následujících fúzních variant BCR-ABL1:

FAM/SYBR HEX/JOE/VIC ROX Cy5
Assay BCR-ABL DETECT 1 e14a2 e13a2 reference GUSB e14a3
e13a3
Assay BCR-ABL DETECT 2 e1a2
e1a3
e19a2
e19a3
e6a2 reference GUSB

Validita analýzy vzorků je zhodnocena podle hladiny referenčního transkriptu GUSB a homogenity jeho stanovení oběma assayemi.

Parametry produktu

  • určeno pro klinickou in vitro diagnostiku
  • certifikován CE IVD
  • detekce probíhá ve fluorescenčních kanálech FAM, HEX, ROX a Cy5
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3246-048 gb ONCO BCR-ABL DETECT 48
Do poptávky
Do poptávky

1 CE IVD one-step real-time PCR kit obsahuje reagencie pro 48 PCR reakcí o objemu 25 μl.

Doprava na suchém ledu od 230 Kč (CZ) / 15 € (SK)

Validováno pro:

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

RG 3000 (Corbett Research)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Duálně značené hydrolyzační sondy

Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

Více
Doporučené články