gb ONCO BCR-ABL MAJOR gb ONCO BCR-ABL MAJOR

gb ONCO BCR-ABL MAJOR

Detekční metoda: one-step real-time PCR

Real-time PCR diagnostický kit umožňuje detekovat a kvantifikovat MAJOR transkripty b2a2 a b3a2. Stanovení je založeno na jednokrokové (one-step) RT-PCR s využitím fluorescenčně značených sond. Kvantifikace fúzního i referenčního transkriptu probíhá v jedné zkumavce.

Klinické souvislosti

Fúzní gen BCR-ABL MAJOR se vyskytuje u 95 % pacientů s chronickou myeloidní leukémií a u 25 % pacientů s akutní lymfocytární leukémií. Důsledkem této chromozomální aberace je dysregulace tyrozinkinázové kaskády vedoucí právě k manifestaci leukémie.

Odpověď pacienta na léčbu se, stejně jako minimální reziduální choroba, standardizovaně monitoruje kvantifikací BCR-ABL major transkriptů b2a2 (e13a2) a b3a2 (e14a2) ve vztahu k počtu transkriptů kontrolního genu ABL1 (GUSB). Získané hodnoty je nutno převést na mezinárodní škálu hodnocení léčebné odpovědi (IS), což umožňuje STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR verifikovaný Národní referenční laboratoří (ÚHKT, Praha).

Další parametry produktu

  • detekce probíhá v jedné zkumavce, BCR-ABL1 ve fluorescenčním kanále FAM a ABL1 (GUSB) v kanále HEX
  • kalibrační řada standardů a negativní kontrola jsou součástí kitu

gb ONCO BCR-ABL MAJOR/ABL

Kat. číslo Produkt Množství Cena
3243-048 gb ONCO BCR-ABL MAJOR/ABL 48 rxn
Do poptávky
Do poptávky
3243-096 gb ONCO BCR-ABL MAJOR/ABL 96 rxn
Do poptávky
Do poptávky
3280-004 STANDARD MMR BCR-ABL MAJ 4×20 µl*
Do poptávky
Do poptávky
Zvýhodněný balíček 96+1**
Do poptávky
Do poptávky

1 CE IVD one-step real-time PCR kit obsahuje reagencie pro 48 nebo 96 PCR reakcí o objemu 25 μl.

*Při použití kitu gb ONCO BCR-ABL MAJOR přidat do jedné rxn 5 µl.
**Tento balíček obsahuje 1× kit gb ONCO BCR-ABL MAJOR/ABL 96 reakcí a 1× balení STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR.

gb ONCO BCR-ABL MAJOR/GUSB

Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
gb ONCO BCR-ABL MAJOR/GUSB 48 Připravujeme
gb ONCO BCR-ABL MAJOR/GUSB 96 Připravujeme

1 CE IVD one-step real-time PCR kit obsahuje reagencie pro 48 nebo 96 PCR reakcí o objemu 25 μl.

Produkt bude dostupný ve čtvrtém čtvrtletí 2020.

Doprava na suchém ledu od 500 Kč (CZ) / 60 € (SK)

Validováno pro:

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

RG 3000 (Corbett Research)

Zadat další cykléry

Doporučené produkty
STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR

STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR

STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR je RNA standard představující definovaný poměr kopií BCR-ABL1 ve variantě MAJOR (b3a2) na pozadí referenčního genu (ABL1 a GUSB) na hladině hluboké molekulární odpovědi (MMR). Pro převedení výsledků stanovení obsahu BCR-ABL1 MAJOR vyšetřovaných vzorků je nutno zahrnout STANDARD do vlastní analýzy a získané výsledky upravit výpočtem.

Více
Doporučené články
NGS - články

Princip NGS metody

Princip NGS metody

Next Generation Sequencing (NGS – sekvenování nové generace) je v posledních letech jednou z nejrychleji se rozvíjejících metod v oblasti diagnostiky různých onemocnění. Společně s vývojem techniky se posouvají i hranice požadavků na kvalitu zpracování vzorku, požadavků na vstupní materiál a zejména kvalitu analyzovaných dat. NGS se postupně stává metodou, která opouští prostředí experimentálních laboratoří a přesouvá se do rutinní praxe v klinické sféře.

Více