gb ONCO BRAF (V600) gb ONCO BRAF (V600)

gb ONCO BRAF (V600)

Kit slouží k detekci a kvantifikaci somatické mutace V600E, E2, D, D2, K, R a M genu BRAF v lidské genomové DNA. Vyšetření je založeno na metodice real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond a alelově specifických primerů. Souprava obsahuje všechny potřebné komponenty pro provedení analýzy.

Klinické souvislosti

Jednobodové mutace genu BRAF V600 vedou ke zvýšené aktivaci MAP kinázové kaskády, což má za následek především zvýšenou proliferaci a dediferenciaci. Je narušena normální regulace prostřednictvím růstových faktorů a hormonů.

Díky tomu je zvýšena aktivita, což vede k nekontrolovanému množení nádorových buněk a narušení programované buněčné smrti, apoptózy. Před zahájením léčby vemurafenibem či dabrafenibem je nutné potvrdit pozitivitu mutací V600 genu BRAF.
Davies, H. et al., Nature 417, 949 (2002).

Detekované mutace v genu BRAF:

Změna AMK Změna nukleotidu Cosmic ID
p.V600E c.1799T>A 476
p.V600E c.1799_1800 TG>AA 475
p.V600D c.1799_1800 TG>AT 477
p.V600D c.1799_1800 TG>AC 308550
p.V600K c.1798_1799 GT>AA 473
p.V600R c.1798_1799 GT>AG 474
p.V600M c.1798G>A 1130

Parametry produktu

 • qPCR assay + Master Mix
 • limit detekce kitu je 0,2 % mutované BRAF na pozadí WT při 100 000 kopií v reakci
 • pracovní rozsah kitu je 10-80 ng/µl
 • součástí kitu je pozitivní i negativní kontrola
 • detekce probíhá ve fluorescenčním kanále FAM
 • shodný amplifikační profil s produkty řady gb HEMO, gb GENETIC, gb PHARM
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3281-024 gb ONCO BRAF (V600) 24
Do poptávky
Do poptávky
3281-048 gb ONCO BRAF (V600) 48
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 24 nebo 48 PCR reakcí o objemu 25 μl

Doprava na suchém ledu od 590 Kč (CZ) / 70 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

  O produktu

  Všeobecné obchodní podmínky

  Validováno pro:

  CFX96/96Touch (Bio-Rad)

  Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

  QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

  Zadat další cykléry

  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  gb OneStep RT-qPCR Kit

  gb OneStep RT-qPCR Kit gb OneStep RT-qPCR Kit

  gb OneStep RT-qPCR Kit je určen k provedení reverzní transkripce (RT) a real-time PCR (qPCR) v jednom kroku (v jedné reakci). Není proto nutné přepsání RNA do cDNA předchozí oddělenou reverzní transkripcí, ani oddělené přístrojové vybavení.

  Více
  Doporučené články