gb ONCO BRAF (V600E) gb ONCO BRAF (V600E)

gb ONCO BRAF (V600E)

Detekční metoda: kvantitativní real-time PCR

Kit slouží k detekci a kvantifikaci somatické mutace V600E, E2, D a D2 genu BRAF v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na real-time polymerázové řetězové reakci (qPCR) s využitím fluorescenčně značených sond a alelově specifických primerů.

Klinické souvislosti

Jednobodová mutace genu BRAF V600E vede ke zvýšené aktivaci MAP kinázové kaskády, což má za následek především proliferaci a dediferenciaci buněk. Pouze samotná mutace v genu BRAF však k vyvolání maligní transformace nestačí, její role spočívá spíše v progresi onemocnění než v iniciaci.

Výskyt mutace BRAF V600E byl pozorován např. u melanomu, histiocytózy Langerhansových ostrůvků slinivky břišní nebo rakoviny vaječníků a tlustého střeva. Mutace v genu BRAF jsou asociovány také s řadou nádorů (maligní melanom, non-Hodgkin lymfom, thyroidní papilární karcinom, nemalobuněčný karcinom plic a adenokarcinom plic). Před zahájením léčby vemurafenibem či dabrafenibem je nutné u pacientů potvrdit pozitivitu mutace V600 genu BRAF validovaným testem.

Další parametry produktu

 • ready-to-use assay
 • limit detekce kitu je 0,05 % mutované BRAF na pozadí WT při 100 000 kopií v reakci
 • pracovní rozsah kitu je 4–80 ng/μl
 • součástí jsou pozitivní kontroly a negativní kontrola
 • detekce probíhá ve fluorescenčním kanále FAM
 • shodný amplifikační profil s produkty řady gb HEMO, gb GENETIC, gb PHARM
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3241-024 gb ONCO BRAF (V600E) 24
Do poptávky
Do poptávky
3241-048 gb ONCO BRAF (V600E) 48
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 24 nebo 48 PCR reakcí o objemu 25 μl

Doprava na suchém ledu od 640 Kč (CZ) / 75 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

  O produktu

  Všeobecné obchodní podmínky

  Validováno pro:

  CFX96/96Touch (Bio-Rad)

  Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

  QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

  Zadat další cykléry

  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  gb Easy PCR Master Mix

  gb Easy PCR Master Mix gb Easy PCR Master Mix

  gb Easy PCR Master Mix je vhodný pro použití v PCR nebo real-time PCR v kombinaci s fluorescenčně značenými sondami. Je vhodný např. pro kvantifikaci genové exprese či detekci SNP.

  Více
  Doporučené články