gb ONCO BRAF (V600E) gb ONCO BRAF (V600E)

gb ONCO BRAF (V600E)

Detekční metoda: kvantitativní real-time PCR

Kit slouží k detekci a kvantifikaci somatické mutace V600E, E2, D a D2 genu BRAF v lidské genomové DNA. Princip detekce je založen na real-time polymerázové řetězové reakci (qPCR) s využitím fluorescenčně značených sond a alelově specifických primerů.

Klinické souvislosti

Jednobodová mutace genu BRAF V600E vede ke zvýšené aktivaci MAP kinázové kaskády, což má za následek především proliferaci a dediferenciaci buněk. Pouze samotná mutace v genu BRAF však k vyvolání maligní transformace nestačí, její role spočívá spíše v progresi onemocnění než v iniciaci.

Výskyt mutace BRAF V600E byl pozorován např. u melanomu, histiocytózy Langerhansových ostrůvků slinivky břišní nebo rakoviny vaječníků a tlustého střeva. Mutace v genu BRAF jsou asociovány také s řadou nádorů (maligní melanom, non-Hodgkin lymfom, thyroidní papilární karcinom, nemalobuněčný karcinom plic a adenokarcinom plic). Před zahájením léčby vemurafenibem či dabrafenibem je nutné u pacientů potvrdit pozitivitu mutace V600 genu BRAF validovaným testem.

Další parametry produktu

  • ready-to-use assay
  • limit detekce kitu je 0,05 % mutované BRAF na pozadí WT při 100 000 kopií v reakci
  • pracovní rozsah kitu je 4–80 ng/μl
  • součástí jsou pozitivní kontroly a negativní kontrola
  • detekce probíhá ve fluorescenčním kanále FAM
  • shodný amplifikační profil s produkty řady gb HEMO, gb GENETIC, gb PHARM
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3241-024 gb ONCO BRAF (V600E) 24
Do poptávky
Do poptávky
3241-048 gb ONCO BRAF (V600E) 48
Do poptávky
Do poptávky

1 CE IVD real-time PCR kit obsahuje reagencie pro 24 nebo 48 PCR reakcí o objemu 25 μl.

Doprava na suchém ledu od 525 Kč (CZ) / 65 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Validováno pro:

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA ze vzorků plné krve, séra, plazmy, ze stěrů bukální sliznice a z moči. Z těchto typů matrice lze navíc velmi účinně izolovat i virovou DNA. Kit zaručuje vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a rychlý pracovní postup.

Více
Doporučené články