gb ONCO CLL gb ONCO CLL

gb ONCO CLL

Detekční metoda: reverzní transkripce + real-time PCR

Kit slouží ke stanovení prognózy CLL z RNA lidských B-lymfocytů periferní krve. Princip detekce je založen na kvantitativní real-time PCR s fluorescenčně značenými sondami (dvoukroková kvantitativní qPCR).

Klinické souvislosti

Chronická lymfocytární leukémie (CLL) postihuje zejména starší osoby (medián věku při diagnóze 65 let). Jedná se
o nejčastější leukemické onemocnění v Evropě a Severní Americe, kde tvoří přibližně 30 % leukemických onemocnění
u dospělých. CLL se vyskytuje přibližně dvakrát častěji u mužů než u žen.

Prognózu pacienta s CLL lze určit např. na základě přítomnosti či nepřítomnosti somatických hypermutací variabilní oblasti těžkého řetězce imunoglobulinu (IGHV). Somatické hypermutace IGHV představují fyziologický proces, kterým se za normálních okolností zvyšuje různorodost protilátek. Pacienti s mutovaným IGHV mají podstatně příznivější prognózu než pacienti s nemutovaným IGHV.

Další parametry produktu

 • ready-to-use assay
 • rychlé a spolehlivé stanovení prognózy pacientů s CLL
 • mastermix pro reverzní transkripci je součástí kitu
 • doporučené množství vstupní RNA do reverzní transkripce je 500–1000 ng
 • součástí kitu je negativní a pozitivní kontrola
 • detekce probíhá ve fluorescenčním kanále FAM
Kat. číslo Produkt Počet testů Cena
3240-010 gb ONCO CLL 10
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 30 PCR reakcí o objemu 20 μl – pro otestování 10 pacientů.

Doprava na suchém ledu od 590 Kč (CZ) / 70 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

  O produktu

  Všeobecné obchodní podmínky

  Validováno pro:

  ABI 7300 (ABI)

  ABI 7900HT (ABI)

  AriaMx (Agilent Technologies)

  CFX96/96Touch (Bio-Rad)

  iCycler iQ5 (Bio-Rad)

  MIC (BMS)

  RG 3000 (Corbett Research)

  RG 6000/Q (Corbett Research/Qiagen)

  Zadat další cykléry

  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  gb OneStep RT-qPCR Kit

  gb OneStep RT-qPCR Kit gb OneStep RT-qPCR Kit

  gb OneStep RT-qPCR Kit je určen k provedení reverzní transkripce (RT) a real-time PCR (qPCR) v jednom kroku (v jedné reakci). Není proto nutné přepsání RNA do cDNA předchozí oddělenou reverzní transkripcí, ani oddělené přístrojové vybavení.

  Více
  Doporučené články