gb ONCO EGFR T790M gb ONCO EGFR T790M

gb ONCO EGFR T790M

Souprava gb ONCO EGFR (T790M) umožňuje detekci a kvantifikaci somatické mutace EGFR T790M (2369C>T, rs121434569) v lidské genomové DNA. Vyšetření je založeno na metodice real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond a alelově specifických primerů. Souprava obsahuje všechny potřebné komponenty pro provedení analýzy.

Klinické souvislosti

Receptor pro epidermální růstový faktor (Epidermal Growth Factor Receptor – EGFR) je exprimován na buněčném povrchu a má tyrosin kinázovou aktivitu. EGFR se přes dráhy MAPK/ERK a PI3K/AKT/mTOR zapojuje do regulace buněčného cyklu. Aktivační mutace aktivují jeho kinázovou aktivitu, která pak vede k nekontrolované buněčné proliferaci.

Toho se využívá při léčbě tzv. tyrosin kinázovými inhibitory (TKI), které se vážou na ATP vazebné místo receptoru a tím inhibují aktivitu EGFR. Mutace T790M, která se nachází v exonu 20 je ale charakterizována rezistencí vůči TKI.

TKI proti EGFR se uplatňují především v léčbě plicních nádorů, zejména nemalobuněčného karcinomu plic. Avšak proti TKI se velmi rychle vyvíjí rezistence (medián 9–13 měsíců). Detekce mutace T790M je proto vyžadována před zahájením léčby pomocí léčivých přípravků ze skupiny TKI.

Parametry produktu

 • qPCR assay + Master Mix
 • limit detekce kitu je 0,05 % mutované alely na pozadí WT při 100 000 kopií v reakci
 • pracovní rozsah kitu je 10-80 ng/µl
 • součástí kitu je pozitivní i negativní kontrola
 • detekce probíhá ve fluorescenčním kanále FAM
 • shodný amplifikační profil s produkty řady gb HEMO, gb GENETIC, gb PHARM
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3245-024 gb ONCO EGFR T790M 24
Do poptávky
Do poptávky
3245-048 gb ONCO EGFR T790M 48
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 24 nebo 48 PCR reakcí o objemu 25 μl

Doprava na suchém ledu od 590 Kč (CZ) / 70 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

  O produktu

  Všeobecné obchodní podmínky

  Validováno pro:

  CFX96/96Touch (Bio-Rad)

  Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

  QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

  RG 3000 (Corbett Research)

  Zadat další cykléry

  Podpora Tento produkt byl vyvinut v rámci projektu TH03010251 IVD PROBES se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON - www.tacr.cz.
  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  gb Easy PCR Master Mix

  gb Easy PCR Master Mix gb Easy PCR Master Mix

  gb Easy PCR Master Mix je vhodný pro použití v PCR nebo real-time PCR v kombinaci s fluorescenčně značenými sondami. Je vhodný např. pro kvantifikaci genové exprese či detekci SNP.

  Více
  Doporučené články