gb ONCO EGFR (T790M) gb ONCO EGFR (T790M)

gb ONCO EGFR (T790M)

Souprava gb ONCO EGFR (T790M) umožňuje detekci a kvantifikaci somatické mutace EGFR T790M (2369C>T, rs121434569) v lidské genomové DNA. Vyšetření je založeno na metodice real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond a alelově specifických primerů. Souprava obsahuje všechny potřebné komponenty pro provedení analýzy.

Klinické souvislosti

Receptor pro epidermální růstový faktor (Epidermal Growth Factor Receptor – EGFR) je exprimován na buněčném povrchu a má tyrosin kinázovou aktivitu. EGFR se přes dráhy MAPK/ERK a PI3K/AKT/mTOR zapojuje do regulace buněčného cyklu. Aktivační mutace aktivují jeho kinázovou aktivitu, která pak vede k nekontrolované buněčné proliferaci.

Toho se využívá při léčbě tzv. tyrosin kinázovými inhibitory (TKI), které se vážou na ATP vazebné místo receptoru a tím inhibují aktivitu EGFR. Mutace T790M, která se nachází v exonu 20 je ale charakterizována rezistencí vůči TKI.

TKI proti EGFR se uplatňují především v léčbě plicních nádorů, zejména nemalobuněčného karcinomu plic. Avšak proti TKI se velmi rychle vyvíjí rezistence (medián 9–13 měsíců). Detekce mutace T790M je proto vyžadována před zahájením léčby pomocí léčivých přípravků ze skupiny TKI.

Parametry produktu

 • qPCR assay + Master Mix
 • limit detekce kitu je 0,05 % mutované alely na pozadí WT při 100 000 kopií v reakci
 • pracovní rozsah kitu je 10-80 ng/µl
 • součástí kitu je pozitivní i negativní kontrola
 • detekce probíhá ve fluorescenčním kanále FAM
 • shodný amplifikační profil s produkty řady gb HEMO, gb GENETIC, gb PHARM
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3245-024 gb ONCO EGFR (T790M) 24
Do poptávky
Do poptávky
3245-048 gb ONCO EGFR (T790M) 48
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 24 nebo 48 PCR reakcí o objemu 25 μl

Doprava na suchém ledu od 640 Kč (CZ) / 75 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

  Všeobecné obchodní podmínky

  Validováno pro:

  CFX96/96Touch (Bio-Rad)

  QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

  RG 3000 (Corbett Research)

  Zadat další cykléry

  Podpora Tento produkt byl vyvinut v rámci projektu TH03010251 IVD PROBES se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON - www.tacr.cz.
  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  gb SG PCR Master Mix

  gb SG PCR Master Mix gb SG PCR Master Mix

  gb SG PCR Master Mix je určen pro real-time PCR analýzu, kde sybrgreen (dále jen SG) nahrazuje použití fluorescenčně značené sondy. Master Mix PCR lze využít také v end-point PCR analýze. Jeho výhodou je zvýšená odolnost proti PCR inhibitorům.

  Více
  Doporučené články