gb ONCO EGFR gb ONCO EGFR

gb ONCO EGFR

Detekční metoda: real-time PCR

Diagnostická souprava gb ONCO EGFR slouží k identifikaci mutací v exonech 18, 19, 20 a 21 v genu EGFR u pacientů s onkologickým onemocněním.

Vyšetření je založeno na metodice real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond, alelově specifických primerů a PCR blokátorů. Souprava obsahuje 3 specifické assaye a příslušný Master Mix pro detekci 7 mutačních skupin EGFR genu a pro celkem 40 jednotlivých mutací. Souprava obsahuje všechny potřebné komponenty pro provedení analýzy.

Klinické souvislosti

Receptor pro epidermální růstový faktor (Epidermal Growth Factor Receptor – EGFR) je exprimován na buněčném povrchu a má tyrosin kinázovou aktivitu. EGFR se přes dráhy MAPK/ERK a PI3K/AKT/mTOR zapojuje do regulace buněčného cyklu. Aktivační mutace aktivují jeho kinázovou aktivitu, která pak vede k nekontrolované buněčné proliferaci.

Toho se využívá při léčbě tzv. tyrosin kinázovými inhibitory (TKI), které se vážou na ATP vazebné místo receptoru a tím inhibují aktivitu EGFR.

Nositelé aktivačního typu EGFR mutací pozitivně reagují na léčbu tyrozin kinázovými inhibitory (TKI). Nositelé rezistentního typů EGFR mutací jsou naopak vůči TKI rezistentní. Identifikace typu mutace v EGFR genu tedy umožňuje přesnější a personalizovanější přístup k léčbě onkologických onemocnění.

TKI proti EGFR se uplatňují především v léčbě plicních nádorů, zejména nemalobuněčného karcinomu plic. Avšak proti TKI se velmi rychle vyvíjí rezistence (medián 9–13 měsíců). Detekce mutací je proto vyžadována před zahájením léčby pomocí léčivých přípravků ze skupiny TKI.

Další parametry produktu

 • souprava obsahuje 3 specifické assaye a Master Mix pro detekci 7 mutačních skupin EGFR genu a pro celkem 40 jednotlivých mutací
 • vstupní koncentrace vzorku 8–80 ng/µl
 • validita analýzy je kontrolována pomocí negativní kontroly, MUT a WT standardu a interní pozitivní kontroly (IPC), která je součástí každé assaye
 • detekce probíhá ve fluorescenčních kanálech FAM, HEX, ROX a Cy5
 • shodný amplifikační profil s produkty řady gb HEMO, gb GENETIC, gb PHARM
 • seznam mutací detekovaných kitem gb ONCO EGFR:
č.. mutace změna sekvence cosmic ID exon
1 G719A 2156G>C 6239 18
2 G719C 2155G>T 6253
3 G719D 2156G>A 18425
4 G719S 2155G>A 6252
5 E746_A750del (1) 2235_2249del15 6223 19
6 E746_A750del (2) 2236_2250del15 6225
7 E746_A750>QP 2236_2248>CAAC 13557
8 E746_T751del 2236_2253del18 12728
9 E746_T751>A 2237_2251del15 12678
10 E746_T751>T 2236_2253> ACG
11 E746_S752>A 2237_2254del18 12367
12 E746_T751>I 2235_2252>AAT 13551
13 E746_T751>V 2237_2252>T 12386
14 E746_T751>Q 2236_2253>CAA 22999
15 E746_S752>V 2237_2255>T 12384
16 E746_S752>D 2238_2255del18 6220
17 E746_S752>EQ 2238_2256>GCAA
18 E746_K754>EQHL 2238_2261>GCAACATCT
19 L747_P753>S 2240_2257del18 12370
20 L747_A750>P 2238_2248>GC 12422
21 L747_T751>Q 2238_2252>GCA 12419
22 L747_A750>P 2239_2248TTAAGAGAAG>C 12382
23 L747_A750>P 2239_2250>CCC
24 L747_T751del (1) 2239_2253del15 6254
25 L747_T751del (2) 2240_2254del15 12369
26 L747_T751del (3) 2238_2252del15 23571
27 L747_T751>S 2240_2251del12 6210
28 L747_T751>P 2239_2251>C 12383
29 L747_S752del 2239_2256del18 6255
30 L747_S752>Q 2239_2256>CAA 12403
31 L747_P753>Q 2239_2258>CA 12387
32 L747_K754>QL 2239_2261>CAATT
33 D770_N771insG 2310_2311insGGT 12378 20
34 D770_N771insSVD 2311_2312insGCGTGGACA 13428
35 H773_V774insNPH 2319_2320insAACCCCCAC 12381
36 S768I 2303G>T 6241
37 T790M 2369C>T 6240
38 L858R 2573T>G 6224 21
39 L861Q 2582T>A 6213
40 L861R 2582T>G 12374
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3282-024 gb ONCO EGFR 24
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 24 PCR reakcí o objemu 25 μl.

Doprava na suchém ledu od 640 Kč (CZ) / 75 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

  Všeobecné obchodní podmínky

  Validováno pro:

  CFX96/96Touch (Bio-Rad)

  Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

  QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

  RG 3000 (Corbett Research)

  Zadat další cykléry

  Podpora Tento produkt byl vyvinut v rámci projektu TH03010251 IVD PROBES se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON - www.tacr.cz.
  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  Duálně značené hydrolyzační sondy

  Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

  Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

  Více
  Doporučené články