gb OneStep IPC Elite RT-qPCR Kit

gb OneStep IPC Elite RT-qPCR Kit

gb OneStep IPC Elite RT-qPCR Kit obsahuje hot-start Taq DNA polymerázu, reakční pufr, dNTP, MgCl2 a M-MuLV reverzní transkriptázu a interní pozitivní kontrolu (IPC). IPC obsažená v Master Mixu slouží ke kontrole správnosti provedení PCR, kdy umožňuje uživateli odlišit vzorek, který se jeví jako negativní vinou špatně proběhlé PCR, od skutečně negativního vzorku.

Doporučené použití

gb OneStep IPC Elite RT-qPCR Kit je určen k provedení reverzní transkripce (RT) a real-time PCR (qPCR) v jednom kroku (v jedné reakci) s vysokou citlivostí. Není proto nutné přepsání RNA do cDNA předchozí oddělenou reverzní transkripcí, ani oddělené přístrojové vybavení. Jednokrokovou RT-qPCR analýzu lze provézt přímo pomocí real-time PCR cykléru jednoduše zařazením teplotního profilu pro reverzní transkripci před PCR amplifikaci.

Signál IPC je detekován ve fluorescenčním kanále HEX/JOE/VIC. gb OneStep IPC Elite RT-qPCR Kit neobsahuje pasivní referenční barvivo. V případě, že je u daného typu cykléru nutná normalizace pomocí pasivního referenčního barviva, je možné jej přidat do reakční směsi zvlášť (Pasivní referenční barvivo).

Parametry produktu

  • Kit se skládá ze 2 zkumavek (OneStep IPC Buffer a OneStep IPC Enzyme), jejichž smícháním vznikne kompletní OneStep IPC Master Mix.
  • gb OneStep IPC Elite RT-qPCR Kit je 2x koncentrovaný a je určený pro 50/500 reakcí o objemu 20 µl.
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3019-050 gb OneStep IPC Elite RT-qPCR Kit 50
Do poptávky
Do poptávky
3019-500 gb OneStep IPC Elite RT-qPCR Kit 500
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie dostačující pro 50/500 RT-qPCR reakcí o objemu 20 µl

Doprava na suchém ledu od 640 Kč (CZ) / 75 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty