gb OneStep IPC RT-qPCR Kit

gb OneStep IPC RT-qPCR Kit

gb OneStep IPC RT-qPCR Kit obsahuje hot-start Taq DNA polymerázu, reakční pufr, dNTP, MgCl2 a M-MuLV reverzní transkriptázu a interní pozitivní kontrolu (IPC). IPC obsažená v Master Mixu slouží ke kontrole správnosti provedení PCR, kdy umožňuje uživateli odlišit vzorek, který se jeví jako negativní vinou špatně proběhlé PCR, od skutečně negativního vzorku.

Doporučené použití

gb OneStep IPC RT-qPCR Kit je určen k provedení reverzní transkripce (RT) a real-time PCR (qPCR) v jednom kroku (v jedné reakci). Není proto nutné přepsání RNA do cDNA předchozí oddělenou reverzní transkripcí, ani oddělené přístrojové vybavení. Jednokrokovou RT-qPCR analýzu lze provézt přímo pomocí real-time PCR cykléru jednoduše zařazením teplotního profilu pro reverzní transkripci před PCR amplifikaci.

Signál IPC je detekován ve fluorescenčním kanále HEX/JOE/VIC. gb OneStep IPC RT-qPCR Kit neobsahuje pasivní referenční barvivo. V případě, že je u daného typu cykléru nutná normalizace pomocí pasivního referenčního barviva, je možné jej přidat do reakční směsi zvlášť (Pasivní referenční barvivo).

Parametry produktu

  • Kit se skládá ze 2 zkumavek (OneStep IPC Buffer a OneStep IPC Enzyme), jejichž smícháním vznikne kompletní OneStep IPC Master Mix.
  • gb OneStep IPC RT-qPCR Kit je 2x koncentrovaný a je určený pro 50 reakcí o objemu 20 µl.
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3018-IPC gb OneStep IPC RT-qPCR Kit 50
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie dostačující pro 50 RT-qPCR reakcí o objemu 20 µl

Doprava na suchém ledu od 525 Kč (CZ) / 65 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Doporučené produkty
gb Basic PCR Master Mix

gb Basic PCR Master Mix gb Basic PCR Master Mix

gb Basic PCR Master Mix je vhodný především pro end-point PCR analýzu, jeho výhodou je zvýšená odolnost proti PCR inhibitorům. Master Mix je určen pro výzkumné účely, nikoli pro samostatné použití v diagnostice.

Více
gb Elite PCR Master Mix

gb Elite PCR Master Mix gb Elite PCR Master Mix

gb Elite PCR Master Mix je vhodný pro použití v PCR nebo real-time PCR v kombinaci s fluorescenčně značenými sondami. Je vhodný pro aplikace vyžadující vysokou citlivost a efektivitu. Jeho výhodou je zvýšená odolnost proti PCR inhibitorům.

Více