gb OneStep RT-qPCR Kit

gb OneStep RT-qPCR Kit

gb OneStep RT-qPCR Kit obsahuje hot-start Taq DNA polymerázu, reakční pufr, dNTP, MgCl2 a M-MuLV reverzní transkriptázu. gb OneStep RT-qPCR Kit neobsahuje pasivní referenční barvivo. V případě, že je u daného typu cykleru nutná normalizace pomocí pasivního referenčního barviva, je možné jej přidat do reakční směsi zvlášť (Pasivní referenční barvivo).

Doporučené použití

gb OneStep RT-qPCR Kit je určen k provedení reverzní transkripce (RT) a real-time PCR (qPCR) v jednom kroku (v jedné reakci). Není proto nutné přepsání RNA do cDNA předchozí oddělenou reverzní transkripcí, ani oddělené přístrojové vybavení. Jednokrokovou RT-qPCR analýzu lze provézt přímo pomocí real-time PCR cykléru jednoduše zařazením teplotního profilu pro reverzní transkripci před PCR amplifikaci.

Parametry produktu

  • Kit se skládá ze 2 zkumavek (OneStep Buffer a OneStep Enzyme), jejichž smícháním vznikne kompletní OneStep Master Mix.
  • gb OneStep RT-qPCR Kit je 2x koncentrovaný a je určený pro 50 reakcí o objemu 20 µl.
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3018 gb OneStep RT-qPCR Kit 50
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie dostačující pro 50 RT-qPCR reakcí o objemu 20 µl

Doprava na suchém ledu od 590 Kč (CZ) / 70 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Doporučené produkty
gb HRM PCR Master Mix

gb HRM PCR Master Mix gb HRM PCR Master Mix

gb HRM PCR Master Mix je určen pro amplifikaci DNA s následnou High Resolution Melting (HRM) analýzou. HRM analýza je účinná metoda využívaná pro genotypování, presekvenační analýzu mutací, analýzu metylací DNA aj. Je založena na disociačním chování nukleových kyselin vlivem teplotního gradientu.

Více
gb Elite PCR Master Mix

gb Elite PCR Master Mix gb Elite PCR Master Mix

gb Elite PCR Master Mix je vhodný pro použití v PCR nebo real-time PCR v kombinaci s fluorescenčně značenými sondami. Je vhodný pro aplikace vyžadující vysokou citlivost a efektivitu. Jeho výhodou je zvýšená odolnost proti PCR inhibitorům.

Více