gb OneStep RT-qPCR Kit

gb OneStep RT-qPCR Kit

gb OneStep RT-qPCR Kit obsahuje hot-start Taq DNA polymerázu, reakční pufr, dNTP, MgCl2 a M-MuLV reverzní transkriptázu. gb OneStep RT-qPCR Kit neobsahuje pasivní referenční barvivo. V případě, že je u daného typu cykleru nutná normalizace pomocí pasivního referenčního barviva, je možné jej přidat do reakční směsi zvlášť (Pasivní referenční barvivo).

Doporučené použití

gb OneStep RT-qPCR Kit je určen k provedení reverzní transkripce (RT) a real-time PCR (qPCR) v jednom kroku (v jedné reakci). Není proto nutné přepsání RNA do cDNA předchozí oddělenou reverzní transkripcí, ani oddělené přístrojové vybavení. Jednokrokovou RT-qPCR analýzu lze provézt přímo pomocí real-time PCR cykléru jednoduše zařazením teplotního profilu pro reverzní transkripci před PCR amplifikaci.

Parametry produktu

  • Kit se skládá ze 2 zkumavek (OneStep Buffer a OneStep Enzyme), jejichž smícháním vznikne kompletní OneStep Master Mix.
  • gb OneStep RT-qPCR Kit je 2x koncentrovaný a je určený pro 50 reakcí o objemu 20 µl.
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3018 gb OneStep RT-qPCR Kit 50
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie dostačující pro 50 RT-qPCR reakcí o objemu 20 µl

Doprava na suchém ledu od 500 Kč (CZ) / 60 € (SK)

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Doporučené produkty
gb Ideal PCR Master Mix

gb Ideal PCR Master Mix gb Ideal PCR Master Mix

gb Ideal PCR Master Mix je vhodný pro použití v PCR nebo real-time PCR v kombinaci s fluorescenčně značenými sondami. Je vhodný pro aplikace vyžadující vysokou citlivost a efektivitu.

Více
gb SG PCR Master Mix

gb SG PCR Master Mix gb SG PCR Master Mix

gb SG PCR Master Mix je určen pro real-time PCR analýzu, kde sybrgreen (dále jen SG) nahrazuje použití fluorescenčně značené sondy. Master Mix PCR lze využít také v end-point PCR analýze. Jeho výhodou je zvýšená odolnost proti PCR inhibitorům.

Více