gb PHARM CYP2C19 gb PHARM CYP2C19

gb PHARM CYP2C19

Detekční metoda: alelická diskriminace

Kit slouží k detekci mutací CYP2C19*2, CYP2C19*3 a CYP2C19*17 v genu CYP2C19 a je určen pro klinickou in vitro genotypizaci před zahájením léčby klopidogrelem. Princip detekce je založen na real-time polymerázové řetězové reakci (qPCR) s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Klinické souvislosti

CYP2C19 je klinicky významný enzym, který se podílí na biotransformaci řady léčiv ze skupiny antidepresiv, antikoagulancií a antimykotik. Závažné následky mají vedlejší účinky související s léčbou klopidogrelem. Klopidogrel je velmi účinné antiagregans, jehož účinek je založen na nevratné inhibici P2RY12 receptoru destiček.

Jde o proléčivo, které je aktivováno komplexem cytochromu P450, převážně formou CYP2C19. Pomalí matabolizátoři jsou v kavkazské populaci nejčastěji nositeli alely *2 a *3 a ultrarychlá metabolizace je spojována s alelou *17. Pomalí metabolizátoři nevytvářejí aktivní formu léčiva a jsou ohroženi následky nefunkční léčby. Naopak ultrarychlí metabolizátoři jsou ohroženi krvácivými stavy v důsledku snížené aktivity destiček.

Další parametry produktu

 • ready-to-use assay
 • koncentrace vzorku 2-100 ng/µl
 • detekce probíhá v kanálech FAM (wild type alela) a HEX (mutovaná alela)
 • součástí kitu jsou pozitivní kontroly (standardy) pro všechny tři genotypy a negativní kontrola
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3254-025 gb PHARM CYP2C19 25
Do poptávky
Do poptávky
3254-050 gb PHARM CYP2C19 50
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 25 nebo 50 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 640 Kč (CZ) / 75 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

  O produktu

  Všeobecné obchodní podmínky

  Validováno pro:

  ABI 7500/7500 Fast (ABI)

  CFX96/96Touch (Bio-Rad)

  Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

  QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

  RG 3000 (Corbett Research)

  RG 6000/Q (Corbett Research/Qiagen)

  Zadat další cykléry

  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  gb Easy PCR Master Mix

  gb Easy PCR Master Mix gb Easy PCR Master Mix

  gb Easy PCR Master Mix je vhodný pro použití v PCR nebo real-time PCR v kombinaci s fluorescenčně značenými sondami. Je vhodný např. pro kvantifikaci genové exprese či detekci SNP.

  Více
  gb Elite PCR Master Mix

  gb Elite PCR Master Mix gb Elite PCR Master Mix

  gb Elite PCR Master Mix je vhodný pro použití v PCR nebo real-time PCR v kombinaci s fluorescenčně značenými sondami. Je vhodný pro aplikace vyžadující vysokou citlivost a efektivitu. Jeho výhodou je zvýšená odolnost proti PCR inhibitorům.

  Více