gb PHARM TPMT gb PHARM TPMT

gb PHARM TPMT

Detekční metoda: alelická diskriminace

Kit slouží k detekci mutací TPMT*2, TPMT*3A, TPMT*3B v genu pro TPMT v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Klinické souvislosti

Thiopurin S-methyltransferáza (TPMT) je zásadním enzymem pro biodegradaci thiopurinů. Mezi thiopuriny patří protinádorová léčiva thioguanin a merkaptopurin, používaná zejména v hematoonkologii, a imunosupresivum azathioprin, určený k terapii autoimunitních onemocnění a prevenci rejekce transplantátu.

K nežádoucím účinkům působení thiopurinových léčiv patří neurotoxicita, hepatotoxicita, myelosuprese, záněty sliznic a další. Důsledkem přítomnosti funkčních bodových mutací v kódující oblasti genu TPMT může být snížená biotransformační aktivita enzymu TPMT. Mezi nejlépe prostudované deficitní alely patří TPMT*2, TPMT*3A, TPMT*3B a TPMT*3. Omezená biotransformace thiopurinů vede k vystupňování nežádoucích účinků léčby. Při detekci heterozygota se doporučuje snížení dávky léčiva na 30–70 %, u homozygota či složeného heterozygota je vhodné zvolit alternativní léčbu.

Další parametry produktu

 • ready-to-use assay
 • pracovní rozsah kitu je 1–100 ng/μl
 • detekce probíhá ve fluorescenčních kanálech FAM a HEX
 • součástí jsou pozitivní kontroly pro každý z genotypů a negativní kontrola
 • shodný amplifikační profil s produkty řady gb GENETIC, gb HEMO, gb PHARM
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3217-025 gb PHARM TPMT 25
Do poptávky
Do poptávky
3217-050 gb PHARM TPMT 50
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 25 nebo 50 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 590 Kč (CZ) / 70 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

  O produktu

  Všeobecné obchodní podmínky

  Validováno pro:

  ABI 7500/7500 Fast (ABI)

  AriaMx (Agilent Technologies)

  CFX96/96Touch (Bio-Rad)

  iCycler iQ5 (Bio-Rad)

  Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

  MIC (BMS)

  RG 3000 (Corbett Research)

  RG 6000/Q (Corbett Research/Qiagen)

  Zadat další cykléry

  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  gb Easy PCR Master Mix

  gb Easy PCR Master Mix gb Easy PCR Master Mix

  gb Easy PCR Master Mix je vhodný pro použití v PCR nebo real-time PCR v kombinaci s fluorescenčně značenými sondami. Je vhodný např. pro kvantifikaci genové exprese či detekci SNP.

  Více
  gb Ideal PCR Master Mix

  gb Ideal PCR Master Mix gb Ideal PCR Master Mix

  gb Ideal PCR Master Mix je vhodný pro použití v PCR nebo real-time PCR v kombinaci s fluorescenčně značenými sondami. Je vhodný pro aplikace vyžadující vysokou citlivost a efektivitu.

  Více