gb PHARM TPMT gb PHARM TPMT

gb PHARM TPMT

Detekční metoda: alelická diskriminace

Kit slouží k detekci mutací TPMT*2, TPMT*3A, TPMT*3B v genu pro TPMT v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond (alelická diskriminace).

Klinické souvislosti

Thiopurin S-methyltransferáza (TPMT) je zásadním enzymem pro biodegradaci thiopurinů. Mezi thiopuriny patří protinádorová léčiva thioguanin a merkaptopurin, používaná zejména v hematoonkologii, a imunosupresivum azathioprin, určený k terapii autoimunitních onemocnění a prevenci rejekce transplantátu.

K nežádoucím účinkům působení thiopurinových léčiv patří neurotoxicita, hepatotoxicita, myelosuprese, záněty sliznic a další. Důsledkem přítomnosti funkčních bodových mutací v kódující oblasti genu TPMT může být snížená biotransformační aktivita enzymu TPMT. Mezi nejlépe prostudované deficitní alely patří TPMT*2, TPMT*3A, TPMT*3B a TPMT*3. Omezená biotransformace thiopurinů vede k vystupňování nežádoucích účinků léčby. Při detekci heterozygota se doporučuje snížení dávky léčiva na 30–70 %, u homozygota či složeného heterozygota je vhodné zvolit alternativní léčbu.

Další parametry produktu

  • ready-to-use assay
  • pracovní rozsah kitu je 1–100 ng/μl
  • detekce probíhá ve fluorescenčních kanálech FAM a HEX
  • součástí jsou pozitivní kontroly pro každý z genotypů a negativní kontrola
  • shodný amplifikační profil s produkty řady gb GENETIC, gb HEMO, gb PHARM
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3217-025 gb PHARM TPMT 25
Do poptávky
Do poptávky
3217-050 gb PHARM TPMT 50
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 25 nebo 50 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 525 Kč (CZ) / 65 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Validováno pro:

ABI 7500/7500 Fast (ABI)

AriaMx (Agilent Technologies)

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

iCycler iQ5 (Bio-Rad)

Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

MIC (BMS)

RG 3000 (Corbett Research)

RG 6000/Q (Corbett Research/Qiagen)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA ze vzorků plné krve, séra, plazmy, ze stěrů bukální sliznice a z moči. Z těchto typů matrice lze navíc velmi účinně izolovat i virovou DNA. Kit zaručuje vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a rychlý pracovní postup.

Více
gb Basic PCR Master Mix

gb Basic PCR Master Mix gb Basic PCR Master Mix

gb Basic PCR Master Mix je vhodný především pro end-point PCR analýzu, jeho výhodou je zvýšená odolnost proti PCR inhibitorům. Master Mix je určen pro výzkumné účely, nikoli pro samostatné použití v diagnostice.

Více