gb PHARM UGT1A1 gb PHARM UGT1A1

gb PHARM UGT1A1

Detekční metoda: analýza křivek tání

Real-time PCR diagnostický kit umožňuje detekovat varianty polymorfismů 5TA (UGT1A1*36), 6TA (UGT1A1*1), 7TA (UGT1A1*28) a 8TA (UGT1A1*37). Detekce probíhá na principu Q-FRET sond a pro multiplexní genotypizaci využívá analýzu křivek tání.

Klinické souvislosti

Enzym UDP-glukuronosyltransferáza (UGT) je zodpovědný za konjugační fázi biotransformace bilirubinu. Aktivita enzymu je podmíněna přítomností polymorfismů v genu UGT1A1. Wild-type varianta genu, alela UGT1A1*1, nese 6 TA-opakování. Homozygotní varianta UGT1A1*28 je v kavkazské a afroamerické populaci nejčastější příčinou Gilbertova syndromu, benigní poruchy spojené s mírnou chronickou hyperbilirubinémií. V tomto případě je glukuronidační aktivita enzymu UGT1A1 snížena na 20–30 %.

Alely UGT1A1*36 a UGT1A1*37 jsou přítomny především u africké etnické skupiny. Genetické variace v genu UGT1A1 bývají dále také spojovány s vývojem určitých lékových toxicit. Alela UGT1A1*28 je spojena s neutropenií a průjmem u pacientů užívajících chemoterapeutikum irinotekan.

Vyšetření slouží k potvrzení diagnózy Gilbertova syndromu, dále se provádí před nasazením léčiva irinotekan a dalších léčiv metabolizovaných prostřednictvím UGT.

Další parametry produktu

  • koncentrace vzorku 5-100 ng/µl
  • součástí kitu jsou pozitivní a negativní kontroly
  • detekce probíhá ve fluorescenčním kanále FAM pomocí analýzy křivek tání
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3253-025 gb PHARM UGT1A1 25
Do poptávky
Do poptávky
3253-050 gb PHARM UGT1A1 50
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 25 nebo 50 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 525 Kč (CZ) / 65 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Validováno pro:

CFX Opus 96 (Bio-Rad)

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

RG 3000 (Corbett Research)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb Basic PCR Master Mix

gb Basic PCR Master Mix gb Basic PCR Master Mix

gb Basic PCR Master Mix je vhodný především pro end-point PCR analýzu, jeho výhodou je zvýšená odolnost proti PCR inhibitorům. Master Mix je určen pro výzkumné účely, nikoli pro samostatné použití v diagnostice.

Více
gb Easy PCR Master Mix

gb Easy PCR Master Mix gb Easy PCR Master Mix

gb Easy PCR Master Mix je vhodný pro použití v PCR nebo real-time PCR v kombinaci s fluorescenčně značenými sondami. Je vhodný např. pro kvantifikaci genové exprese či detekci SNP.

Více