gb PHARM UGT1A1 gb PHARM UGT1A1

gb PHARM UGT1A1

Detekční metoda: analýza křivek tání

Real-time PCR diagnostický kit umožňuje detekovat varianty polymorfismů 5TA (UGT1A1*36), 6TA (UGT1A1*1), 7TA (UGT1A1*28) a 8TA (UGT1A1*37). Detekce probíhá na principu Q-FRET sond a pro multiplexní genotypizaci využívá analýzu křivek tání.

Klinické souvislosti

Enzym UDP-glukuronosyltransferáza (UGT) je zodpovědný za konjugační fázi biotransformace bilirubinu. Aktivita enzymu je podmíněna přítomností polymorfismů v genu UGT1A1. Wild-type varianta genu, alela UGT1A1*1, nese 6 TA-opakování. Homozygotní varianta UGT1A1*28 je v kavkazské a afroamerické populaci nejčastější příčinou Gilbertova syndromu, benigní poruchy spojené s mírnou chronickou hyperbilirubinémií. V tomto případě je glukuronidační aktivita enzymu UGT1A1 snížena na 20–30 %.

Alely UGT1A1*36 a UGT1A1*37 jsou přítomny především u africké etnické skupiny. Genetické variace v genu UGT1A1 bývají dále také spojovány s vývojem určitých lékových toxicit. Alela UGT1A1*28 je spojena s neutropenií a průjmem u pacientů užívajících chemoterapeutikum irinotekan.

Vyšetření slouží k potvrzení diagnózy Gilbertova syndromu, dále se provádí před nasazením léčiva irinotekan a dalších léčiv metabolizovaných prostřednictvím UGT.

Další parametry produktu

 • koncentrace vzorku 5-100 ng/µl
 • součástí kitu jsou pozitivní a negativní kontroly
 • detekce probíhá ve fluorescenčním kanále FAM pomocí analýzy křivek tání
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3253-025 gb PHARM UGT1A1 25
Do poptávky
Do poptávky
3253-050 gb PHARM UGT1A1 50
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 25 nebo 50 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 640 Kč (CZ) / 75 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

  O produktu

  Všeobecné obchodní podmínky

  Validováno pro:

  CFX Opus 96 (Bio-Rad)

  CFX96/96Touch (Bio-Rad)

  Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

  QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

  Zadat další cykléry

  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

  Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

  Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA ze vzorků plné krve, séra, plazmy, ze stěrů bukální sliznice a z moči. Z těchto typů matrice lze navíc velmi účinně izolovat i virovou DNA. Kit zaručuje vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a rychlý pracovní postup.

  Více
  gb Elite PCR Master Mix

  gb Elite PCR Master Mix gb Elite PCR Master Mix

  gb Elite PCR Master Mix je vhodný pro použití v PCR nebo real-time PCR v kombinaci s fluorescenčně značenými sondami. Je vhodný pro aplikace vyžadující vysokou citlivost a efektivitu. Jeho výhodou je zvýšená odolnost proti PCR inhibitorům.

  Více