gb PHARM Warfarin gb PHARM Warfarin

gb PHARM Warfarin

Detekční metoda: alelická diskriminace

Kit slouží k detekci mutací CYP2C9*2, CYP2C9*3 a VKORC1 G1639A v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Klinické souvislosti

Warfarin je široce užívané perorální antikoagulans kumarinového typu. Jako inhibitor enzymu VKORC1 snižuje recyklaci vitamínu K, kofaktoru koagulační kaskády, a je biotransformován především prostřednictvím cytochromu CYP2C9. Na antikoagulační účinnosti warfarinu se podílí zejména přítomnost polymorfismů.

Polymorfismus VKORC1 G1639A je spojován se zvýšenou senzitivitou k warfarinu. Polymorfismy CYP2C9*2 a CYP2C9*3 snižují biotransformaci léčiva. Genotypizace CYP2C9*2, CYP2C9*3 a VKORC1 G1639A je doporučena pro zpřesnění iniciální dávky warfarinu, zkrácení času dosažení stabilní hodnoty INR, což umožní redukci výskytu krvácení i tromboembolických chorob.

Další parametry produktu

  • ready-to-use assay
  • pracovní rozsah kitu je 1–100 ng/μl
  • detekce probíhá ve fluorescenčních kanálech FAM a HEX
  • součástí jsou pozitivní kontroly pro každý z genotypů a negativní kontrola
  • shodný amplifikační profil s produkty řady gb GENETIC, gb HEMO, gb PHARM
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3250-025 gb PHARM Warfarin 25
Do poptávky
Do poptávky
3250-050 gb PHARM Warfarin 50
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 25 nebo 50 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 590 Kč (CZ) / 70 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Validováno pro:

ABI 7500/7500 Fast (ABI)

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

iCycler iQ5 (Bio-Rad)

Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

MIC (BMS)

RG 3000 (Corbett Research)

RG 6000/Q (Corbett Research/Qiagen)

SmartCycler (Cepheid)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb Ideal PCR Master Mix

gb Ideal PCR Master Mix gb Ideal PCR Master Mix

gb Ideal PCR Master Mix je vhodný pro použití v PCR nebo real-time PCR v kombinaci s fluorescenčně značenými sondami. Je vhodný pro aplikace vyžadující vysokou citlivost a efektivitu.

Více
Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA ze vzorků plné krve, séra, plazmy, ze stěrů bukální sliznice a z moči. Z těchto typů matrice lze navíc velmi účinně izolovat i virovou DNA. Kit zaručuje vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a rychlý pracovní postup.

Více