Kategorie

Produkty

gb PHARM Warfarin gb PHARM Warfarin

gb PHARM Warfarin

Detekční metoda: alelická diskriminace

Kit slouží k detekci mutací CYP2C9*2, CYP2C9*3 a VKORC1 G1639A v lidské genomové DNA. Kit je založen na real-time PCR s využitím fluorescenčně značených sond.

Klinické souvislosti

Warfarin je široce užívané perorální antikoagulans kumarinového typu. Jako inhibitor enzymu VKORC1 snižuje recyklaci vitamínu K, kofaktoru koagulační kaskády, a je biotransformován především prostřednictvím cytochromu CYP2C9. Na antikoagulační účinnosti warfarinu se podílí zejména přítomnost polymorfismů.

Polymorfismus VKORC1 G1639A je spojován se zvýšenou senzitivitou k warfarinu. Polymorfismy CYP2C9*2 a CYP2C9*3 snižují biotransformaci léčiva. Genotypizace CYP2C9*2, CYP2C9*3 a VKORC1 G1639A je doporučena pro zpřesnění iniciální dávky warfarinu, zkrácení času dosažení stabilní hodnoty INR, což umožní redukci výskytu krvácení i tromboembolických chorob.

Další parametry produktu

  • ready-to-use assay
  • pracovní rozsah kitu je 1–100 ng/μl
  • detekce probíhá ve fluorescenčních kanálech FAM a HEX
  • součástí jsou pozitivní kontroly pro každý z genotypů a negativní kontrola
  • shodný amplifikační profil s produkty řady gb GENETIC, gb HEMO, gb PHARM
Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3250-025 gb PHARM Warfarin 25
Do poptávky
Do poptávky
3250-050 gb PHARM Warfarin 50
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 25 nebo 50 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 230 Kč (CZ) / 15 € (SK)

Validováno pro:

ABI 7500/7500 Fast (ABI)

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

iCycler iQ5 (Bio-Rad)

Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

MIC (BMS)

RG 3000 (Corbett Research)

RG 6000/Q (Corbett Research/Qiagen)

SmartCycler (Cepheid)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Kit pro izolaci DNA z mikroorganismů

Kit pro izolaci DNA z mikroorganismů Kit pro izolaci DNA z mikroorganismů

Izolační kit umožňuje získat mikrobiální DNA z pelety buněk bakterií, kvasinek a plísní. Je možné ho využít také pro izolaci genomové DNA z různých typů tkání lidského či zvířecího původu. S tímto kitem jsou zaručeny vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a snadný pracovní postup.

Více
gb Basic PCR Master Mix

gb Basic PCR Master Mix gb Basic PCR Master Mix

gb Basic PCR Master Mix je vhodný především pro end-point PCR analýzu, jeho výhodou je zvýšená odolnost proti PCR inhibitorům. Master Mix je určen pro výzkumné účely, nikoli pro samostatné použití v diagnostice.

Více