gb SARS-CoV-2 Influenza A/B gb SARS-CoV-2 Influenza A/B

gb SARS-CoV-2 Influenza A/B

Detekční metoda: one-step real-time PCR

gb SARS-CoV-2 Influenza A/B CE IVD kit je založen na one-step RT-qPCR s použitím fluorescenčně značených sond, které umožňují multiplexní detekci genů virů SARS-CoV-2, Influenza A a Influenza B. Detekční metoda vychází z oficiálních doporučení WHO a Institutu Pasteur pro detekci SARS-CoV-2 a využívá naší vlastní technologie GEMINI™ sond.

Popis produktu

– CE IVD one-step RT-qPCR kit
– CoV-2 Influenza multiplexní assay detekující virové geny SARS-CoV-2 (E, RdRP geny – FAM kanál), Influenza A (HEX kanál), Influenza B (ROX kanál) a exogenní pozitivní kontrolu EPC (Cy5 kanál)
– kit dále obsahuje Master Mix OneStep Multi, Positive Control CoV-2, Positive Control Influenza A, Positive Control Influenza B, EPC Template RNA a Deionizovanou vodu

– Positive Control CoV-2/Influenza A/Influenza B slouží jako pozitivní kontroly k ověření validity analýzy
– EPC Template RNA představuje exogenní pozitivní kontrolu pro ověření izolačního procesu a one-step RT-qPCR reakce
– technologie sond GEMINI™ zajišťující vysokou citlivost detekce a nižší pozadí
LOD CoV-2 Influenza assaye je 2,15 kop/rxn pro SARS-CoV-2, 14,68 kop/rxn pro Influenza A a 10,67 kop/rxn pro Influenza B (hladina spolehlivosti 95%)
– souprava obsahuje všechny potřebné komponenty pro provedení stanovení
schéma přípravy analýzy

Prevence falešně negativních výsledků

Kontrola procesu izolace RNA a PCR je v kitu zajištěna přidáním externí RNA do vzorku před izolací a následnou detekcí v Cy5 kanálu.

Navíc k tomuto obecně používanému postupu mohou laboratoře požadující i kontrolu procesu odběru vzorku využít náš gb Human B2M mRNA kit. Kit využívá detekci transkriptu genu B2M, což je lidský referenční gen přítomný ve všech lidských vzorcích. Pokud tento transkript není detekován, odběr nebyl proveden správně.

Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3233-100 gb SARS-CoV-2 Influenza A/B 100
Do poptávky
Do poptávky
3233-500 gb SARS-CoV-2 Influenza A/B 500
Do poptávky
Do poptávky

CE IVD one-step RT-qPCR kit obsahuje reagencie pro 100/500 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 500 Kč (CZ) / 60 € (SK)

Validováno pro:

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

RG 3000 (Corbett Research)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb SARS-CoV-2 Combi EndoC gb SARS-CoV-2 Combi EndoC

gb SARS-CoV-2 Combi EndoC gb SARS-CoV-2 Combi EndoC

Kit gb SARS-CoV-2 Combi EndoC CE IVD umožňuje stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 (Wuhan coronavirus 2019) na základě one-step RT-qPCR detekce virových genů E a RdRP (kanál FAM) a endogenní kontroly (kanál HEX). Detekční metoda vychází z oficiálních doporučení WHO a Institutu Pasteur pro detekci SARS-CoV-2 a využívá naší vlastní technologie GEMINI™ sond.

Více
gb SARS-CoV-2 Multiplex gb SARS-CoV-2 Multiplex

gb SARS-CoV-2 Multiplex gb SARS-CoV-2 Multiplex

Multiplexní CE IVD kit pro detekci SARS-CoV-2 viru je založen na one-step RT-qPCR s použitím fluorescenčně značených sond (kanály FAM a HEX) a exogenní pozitivní kontroly (Cy5 kanál). Detekční metoda vychází z oficiálních doporučení WHO a Institutu Pasteur pro detekci SARS-CoV-2 a využívá naší vlastní technologie GEMINI™ sond.

Více