gb SARS-CoV-2 Influenza A/B gb SARS-CoV-2 Influenza A/B

gb SARS-CoV-2 Influenza A/B

Detekční metoda: one-step real-time PCR

gb SARS-CoV-2 Influenza A/B CE IVD kit je založen na one-step RT-qPCR s použitím fluorescenčně značených sond, které umožňují multiplexní detekci genů virů SARS-CoV-2, Influenza A a Influenza B. Detekční metoda vychází z oficiálních doporučení WHO a Institutu Pasteur pro detekci SARS-CoV-2 a využívá naší vlastní technologie GEMINI™ sond.

Popis produktu

– CE IVD one-step RT-qPCR kit
– CoV-2 Influenza multiplexní assay detekující virové geny SARS-CoV-2 (E, RdRP geny – FAM kanál), Influenza A (HEX kanál), Influenza B (ROX kanál) a exogenní pozitivní kontrolu EPC (Cy5 kanál)
– kit dále obsahuje Master Mix OneStep Multi, Positive Control CoV-2, Positive Control Influenza A, Positive Control Influenza B, EPC Template RNA a Deionizovanou vodu

– Positive Control CoV-2/Influenza A/Influenza B slouží jako pozitivní kontroly k ověření validity analýzy
– EPC Template RNA představuje exogenní pozitivní kontrolu pro ověření izolačního procesu a one-step RT-qPCR reakce
– technologie sond GEMINI™ zajišťující vysokou citlivost detekce a nižší pozadí
LOD CoV-2 Influenza assaye je 2,15 kop/rxn pro SARS-CoV-2, 14,68 kop/rxn pro Influenza A a 10,67 kop/rxn pro Influenza B (hladina spolehlivosti 95%)
– souprava obsahuje všechny potřebné komponenty pro provedení stanovení
schéma přípravy analýzy

Prevence falešně negativních výsledků

Kontrola procesu izolace RNA a PCR je v kitu zajištěna přidáním externí RNA do vzorku před izolací a následnou detekcí v Cy5 kanálu.

Navíc k tomuto obecně používanému postupu mohou laboratoře požadující i kontrolu procesu odběru vzorku využít náš gb Human B2M mRNA kit. Kit využívá detekci transkriptu genu B2M, což je lidský referenční gen přítomný ve všech lidských vzorcích. Pokud tento transkript není detekován, odběr nebyl proveden správně.

Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3233-100 gb SARS-CoV-2 Influenza A/B 100
Do poptávky
Do poptávky
3233-500 gb SARS-CoV-2 Influenza A/B 500
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 100 nebo 500 PCR reakcí o objemu 20 μl

Doprava na suchém ledu od 590 Kč (CZ) / 70 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

  O produktu

  Všeobecné obchodní podmínky

  Validováno pro:

  CFX96/96Touch (Bio-Rad)

  QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

  RG 3000 (Corbett Research)

  Zadat další cykléry

  Užitečné odkazy
  Doporučené produkty
  gb SARS-CoV-2 Multiplex gb SARS-CoV-2 Multiplex

  gb SARS-CoV-2 Multiplex gb SARS-CoV-2 Multiplex

  Multiplexní CE IVD kit pro detekci SARS-CoV-2 viru je založen na one-step RT-qPCR s použitím fluorescenčně značených sond (kanály FAM a HEX) a exogenní pozitivní kontroly (Cy5 kanál). Detekční metoda vychází z oficiálních doporučení WHO a Institutu Pasteur pro detekci SARS-CoV-2 a využívá naší vlastní technologie GEMINI™ sond.

  Více
  gb SARS-CoV-2 Combi gb SARS-CoV-2 Combi

  gb SARS-CoV-2 Combi gb SARS-CoV-2 Combi

  Combi CE IVD kit pro detekci SARS-CoV-2 viru je založen na one-step RT-qPCR s použitím fluorescenčně značených sond, které umožňují detekci virových genů E a RdRP v kanálu FAM a exogenní pozitivní kontroly v kanálu HEX. Detekční metoda vychází z oficiálních doporučení WHO a Institutu Pasteur pro detekci SARS-CoV-2 a využívá naší vlastní technologie GEMINI™ sond.

  Více