gb SARS-CoV-2 Multiplex EndoC gb SARS-CoV-2 Multiplex EndoC

gb SARS-CoV-2 Multiplex EndoC

Detekční metoda: one-step real-time PCR

Kit gb SARS-CoV-2 Multiplex EndoC CE IVD umožňuje stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 (Wuhan coronavirus 2019) na základě multiplexní one-step RT-qPCR detekce virových genů E (kanál FAM) a RdRP (kanál HEX) a endogenní kontroly (kanál Cy5). Detekční metoda vychází z oficiálních doporučení WHO a Institutu Pasteur pro detekci SARS-CoV-2 a využívá naší vlastní technologie GEMINI™ sond.

Popis produktu

– CE IVD one-step RT-qPCR kit

– Assay CoV-2 Multi EC je multiplexní assay detekující virové geny E (kanál FAM) a RdRP (kanál HEX) a lidskou endogenní kontrolu (kanál Cy5)

– kit dále obsahuje Master Mix OneStep Multi, Positive Control CoV-2 EC a Deionizovanou vodu

– Positive Control CoV-2 EC slouží jako pozitivní kontrola k ověření validity analýzy

– falešná negativita je kontrolována pomocí endogenní kontroly, která detekuje lidský referenční gen GUSB

– technologie sond GEMINI™ zajišťuje vysokou citlivost detekce a nižší pozadí

LOD soupravy je 2,90 kop/rxn (stanoven probit analýzou na hladině spolehlivosti 95 %)

– souprava obsahuje všechny potřebné komponenty pro provedení stanovení

– vhodný pro multikanálové PCR termocyklery

schéma přípravy analýzy

Prevence falešně negativních výsledků

Assay CoV-2 Multi EC detekuje kromě SARS-CoV-2 také lidský referenční gen GUSB jako endogenní kontrolu pro prevenci falešně negativních výsledků. Endogenní kontrola slouží ke kontrole odběru vzorku, kontrole procesu izolace a k odhalení možné inhibice RT-qPCR.

Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3234-100 gb SARS-CoV-2 Multiplex EndoC 100
Do poptávky
Do poptávky
3234-500 gb SARS-CoV-2 Multiplex EndoC 500
Do poptávky
Do poptávky

CE IVD one-step RT-qPCR kit obsahuje reagencie pro 100/500 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 500 Kč (CZ) / 60 € (SK)

Validováno pro:

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

RG 3000 (Corbett Research)

Zadat další cykléry

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb SARS-CoV-2 Influenza A/B gb SARS-CoV-2 Influenza A/B

gb SARS-CoV-2 Influenza A/B gb SARS-CoV-2 Influenza A/B

gb SARS-CoV-2 Influenza A/B CE IVD kit je založen na one-step RT-qPCR s použitím fluorescenčně značených sond, které umožňují multiplexní detekci genů virů SARS-CoV-2, Influenza A a Influenza B. Detekční metoda vychází z oficiálních doporučení WHO a Institutu Pasteur pro detekci SARS-CoV-2 a využívá naší vlastní technologie GEMINI™ sond.

Více
Duplexní kity pro detekci SARS-CoV-2 Duplexní kity pro detekci SARS-CoV-2

Duplexní kity pro detekci SARS-CoV-2 Duplexní kity pro detekci SARS-CoV-2

Každý ze 4 kitů je založen na one-step RT-qPCR s použitím fluorescenčně značené sondy v jednom kanále (FAM) a interní pozitivní kontroly ve druhém kanále (HEX). Detekční metoda vychází z oficiálně doporučeného protokolu WHO pro detekci SARS-CoV-2 a využívá naší vlastní technologie GEMINI™ sond. Toto řešení se skládá ze dvou alternativních kitů pro primární testování a dvou alternativních kitů pro konfirmační test pro potvrzení pozitivních vzorků.

Více