gb SARS-CoV-2 Variant E484K, L452R gb SARS-CoV-2 Variant E484K, L452R

gb SARS-CoV-2 Variant E484K, L452R

Detekční metoda: one-step real-time PCR

Multiplexní CE IVD kit umožňuje stanovení přítomnosti RNA viru SARS-CoV-2 a zároveň jeho mutací E484K a L452R v jedné reakci. Kit je založen na one-step RT-qPCR s použitím fluorescenčně značených sond (kanály FAM, HEX, ROX) a exogenní pozitivní kontroly (Cy5 kanál).

Popis produktu

– CE IVD one-step RT-qPCR kit
– multiplexní detekce RdRP genu SARS-CoV-2 a mutací E484K, L452R v genu S
– E484K je klíčovou tzv. „escape“ mutací, která způsobuje sníženou vazbu neutralizačních protilátek a nachází se ve variantách Beta (B.1.351, tzv. jihoafrická varianta) a Gamma (P.1, tzv. brazilská varianta)
– mutace L452R se nachází ve variantách Delta (B.1.617.2, tzv. indická), Kappa (B.1.617.1, tzv. indická), Epsilon (B.1.427, B.1.429, tzv. kalifornská)

– Assay CoV-2 E484K, L452R využívá fluorescenční kanály FAM (mutace E484K), HEX (mutace L452R), ROX (gen RdRP), Cy5 (exogenní pozitivní kontrola EPC)
– kit dále obsahuje Master Mix OneStep Multi, Positive Control CoV-2 IND, EPC Template RNA a Deionizovanou vodu
– Positive Control CoV-2 IND slouží jako pozitivní kontrola k ověření validity analýzy
– EPC Template RNA představuje exogenní pozitivní kontrolu pro ověření izolačního procesu a one-step RT-qPCR reakce
LOD multiplexní assaye je 5,11 kop/rxn pro RdRP, 25,46 kop/rxn pro L452R a 22,40 kop/rxn pro E484K (hladina spolehlivosti 95%)
– souprava obsahuje všechny potřebné komponenty pro provedení stanovení.
schéma přípravy analýzy

Prevence falešně negativních výsledků

Kontrola procesu izolace RNA a PCR je v kitu zajištěna přidáním externí RNA (EPC Template RNA) do vzorku před izolací a následnou detekcí v Cy5 kanálu.

Navíc k tomuto obecně používanému postupu mohou laboratoře požadující i kontrolu procesu odběru vzorku využít náš gb Human B2M mRNA kit. Kit využívá detekci transkriptu genu B2M, což je lidský referenční gen přítomný ve všech lidských vzorcích. Pokud tento transkript není detekován, odběr nebyl proveden správně.

Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3236-100 gb SARS-CoV-2 Variant E484K, L452R 100
Do poptávky
Do poptávky
3236-500 gb SARS-CoV-2 Variant E484K, L452R 500
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje reagencie pro 100 nebo 500 PCR reakcí o objemu 20 μl

Doprava na suchém ledu od 590 Kč (CZ) / 70 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Validováno pro:

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

RG 3000 (Corbett Research)

Zadat další cykléry

Podpora Tento produkt byl vyvinut v rámci projektu TH03010251 IVD PROBES se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON - www.tacr.cz.
Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb SARS-CoV-2 Combi gb SARS-CoV-2 Combi

gb SARS-CoV-2 Combi gb SARS-CoV-2 Combi

Combi CE IVD kit pro detekci SARS-CoV-2 viru je založen na one-step RT-qPCR s použitím fluorescenčně značených sond, které umožňují detekci virových genů E a RdRP v kanálu FAM a exogenní pozitivní kontroly v kanálu HEX. Detekční metoda vychází z oficiálních doporučení WHO a Institutu Pasteur pro detekci SARS-CoV-2 a využívá naší vlastní technologie GEMINI™ sond.

Více
gb SARS-CoV-2 Multiplex gb SARS-CoV-2 Multiplex

gb SARS-CoV-2 Multiplex gb SARS-CoV-2 Multiplex

Multiplexní CE IVD kit pro detekci SARS-CoV-2 viru je založen na one-step RT-qPCR s použitím fluorescenčně značených sond (kanály FAM a HEX) a exogenní pozitivní kontroly (Cy5 kanál). Detekční metoda vychází z oficiálních doporučení WHO a Institutu Pasteur pro detekci SARS-CoV-2 a využívá naší vlastní technologie GEMINI™ sond.

Více