gb SG PCR Master Mix

gb SG PCR Master Mix

gb SG PCR Master Mix obsahuje enzym hot-start Taq DNA polymerázu, reakční pufr, dNTP, MgCl2 sybrgreen a aditiva zabraňující inhibici PCR reakce. Enzym Taq polymeráza je chemicky modifikovaná DNA polymeráza z mikroorganismu Thermus aquaticus. Při pokojové teplotě je tento enzym inaktivní a aktivuje se až v průběhu počáteční denaturace PCR.

Doporučené použití

gb SG PCR Master Mix je určen pro real-time PCR analýzu, kde sybrgreen (dále jen SG) nahrazuje použití fluorescenčně značené sondy. Master Mix PCR lze využít také v end-point PCR analýze. Jeho výhodou je zvýšená odolnost proti PCR inhibitorům.

Parametry produktu

  • PCR Master Mix je 2× koncentrovaný.
  • Jedno balení obsahuje 1 ml PCR Master Mixu (dostačující pro 100 PCR reakcí o objemu 20 μl).
  • PCR Master Mix obsahuje enzym hot-start Taq DNA polymerázu, dNTP a PCR pufr s obsahem příslušné koncentrace MgCl2
  • PCR Master Mix obsahuje fluorescenční barvivo v kanále FAM.
  • PCR Master Mix neobsahuje pasivní referenční barvivo.
  • V případě, že je u daného typu cykleru nutná normalizace pomocí pasivního referenčního barviva, je možné jej přidat do reakční směsi zvlášť (viz Pasivní referenční barvivo, kat. č. 3010).

 

gb PCR Master Mix dle aplikace gb SG
end-point PCR, běžná amplifikace
real-time PCR bez sond

real-time PCR s běžnými hydrolyzačními sondami
real-time PCR s LNA sondami
real-time PCR s hybridizačními sondami
real-time PCR s High Resolution Melting
real-time PCR se vzorky o nízkých koncentracích
PCR/real-time PCR
se vzorky s výskytem inhibitorů

Kat. číslo Produkt Počet reakcí Cena
3005 gb SG PCR Master Mix 100
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje 1 ml Master Mixu dostačující pro 100 PCR reakcí o objemu 20 μl.

Doprava na suchém ledu od 640 Kč (CZ) / 75 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb OneStep RT-qPCR Kit

gb OneStep RT-qPCR Kit gb OneStep RT-qPCR Kit

gb OneStep RT-qPCR Kit je určen k provedení reverzní transkripce (RT) a real-time PCR (qPCR) v jednom kroku (v jedné reakci). Není proto nutné přepsání RNA do cDNA předchozí oddělenou reverzní transkripcí, ani oddělené přístrojové vybavení.

Více