STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR

STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR

STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR je roztok RNA s přesně definovaným poměrem počtu kopií transkriptu fúzního genu BCR-ABL1 MAJOR (b3a2) a referenčních genů ABL1 a GUSB. MMR (Major Molecular Response) odpovídá hladinám transkriptů BCR-ABL1 0,1 % IS (International Scale). STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR slouží pro převod naměřených hodnot BCR-ABL1 na mezinárodní škálu hodnocení léčebné odpovědi (IS).

Klinické souvislosti

Fúzní gen BCR-ABL1 MAJOR se vyskytuje u 95 % pacientů s chronickou myeloidní leukémií a u 25 % pacientů s akutní lymfocytární leukémií. Důsledkem této chromozomální aberace je dysregulace tyrozinkinázové kaskády vedoucí právě k manifestaci leukémie.

Odpověď pacienta na léčbu se stejně jako minimální reziduální choroba kontinuálně monitoruje kvantifikací BCR-ABL1 MAJOR transkriptů b2a2 (e13a2) a b3a2 (e14a2) ve vztahu k počtu transkriptů referenčního genu.

Parametry produktu

 • obsah balení – 4 x 20 µl RNA standardu s šaržově specifickým, přesně definovaným poměrem počtu kopií BCR-ABL1 k ABL1 a ke GUSB
 • vklad 5 µl do jedné RT-qPCR reakce na run
 • verifikován pro převedení výsledku na mezinárodní škálu
 • doporučené použití s kity gb ONCO BCR-ABL MAJOR / ABL (kat. č. 3243-048, 3243-096) nebo gb ONCO BCR-ABL MAJOR / GUSB (kat. č. 3249-048, 3249-096)
Kat. číslo Produkt Množství Cena
3280-004 STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR 4×20 µl
Do poptávky
Do poptávky

Doprava na suchém ledu od 640 Kč (CZ) / 75 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

  O produktu

  Všeobecné obchodní podmínky

  Validováno pro:

  CFX96/96Touch (Bio-Rad)

  Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

  QuantStudio 5 (Applied Biosystems)

  RG 3000 (Corbett Research)

  Zadat další cykléry

  Doporučené produkty
  gb ONCO BCR-ABL MAJOR / ABL gb ONCO BCR-ABL MAJOR / ABL

  gb ONCO BCR-ABL MAJOR / ABL gb ONCO BCR-ABL MAJOR / ABL

  CE IVD diagnostický kit umožňuje detekovat a kvantifikovat dva typy transkriptů varianty MAJOR fúzního genu BCR‑ABL1, a to transkripty b2a2 (podle jiné nomenklatury e13a2) a b3a2 (e14a2). Principem stanovení je jednokroková (one-step) RT-qPCR s využitím fluorescenčně značených sond.

  Více
  Doporučené články
  NGS - články

  Princip NGS metody

  Princip NGS metody

  Next Generation Sequencing (NGS – sekvenování nové generace) je v posledních letech jednou z nejrychleji se rozvíjejících metod v oblasti diagnostiky různých onemocnění. Společně s vývojem techniky se posouvají i hranice požadavků na kvalitu zpracování vzorku, požadavků na vstupní materiál a zejména kvalitu analyzovaných dat. NGS se postupně stává metodou, která opouští prostředí experimentálních laboratoří a přesouvá se do rutinní praxe v klinické sféře.

  Více