STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR

STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR

STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR je RNA standard představující definovaný poměr kopií BCR-ABL1 ve variantě MAJOR (b3a2) na pozadí referenčního genu (ABL1 a GUSB) na hladině hluboké molekulární odpovědi (MMR). Pro převedení výsledků stanovení obsahu BCR-ABL1 MAJOR vyšetřovaných vzorků je nutno zahrnout STANDARD do vlastní analýzy a získané výsledky upravit výpočtem.

Klinické souvislosti

Fúzní gen BCR-ABL major se vyskytuje u 95 % pacientů s chronickou myeloidní leukémií a u 25 % pacientů s akutní lymfocytární leukémií. Důsledkem této chromozomální aberace je dysregulace tyrozinkinázové kaskády vedoucí právě k manifestaci leukémie.

Odpověď pacienta na léčbu se, stejně jako minimální reziduální choroba, standardizovaně monitoruje kvantifikací BCR-ABL major transkriptů b2a2 (e13a2) a b3a2 (e14a2) ve vztahu k počtu transkriptů kontrolního genu ABL1. Získané hodnoty je nutno převést na mezinárodní škálu hodnocení léčebné odpovědi (IS), což umožňuje STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR.

Parametry produktu

  • certifikován pro převedení výsledku na IS
  • RNA standard
Kat. číslo Produkt Množství Cena
3280-004 STANDARD MMR BCR-ABL MAJOR 4×20 µl*
Do poptávky
Do poptávky

*Při použití kitu gb ONCO BCR-ABL MAJOR přidat do jedné rxn 5 µl.

Doprava na suchém ledu od 500 Kč (CZ) / 60 € (SK)

Validováno pro:

CFX96/96Touch (Bio-Rad)

Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics)

RG 3000 (Corbett Research)

Zadat další cykléry

Doporučené produkty
Novinka
gb ONCO BCR-ABL MAJOR gb ONCO BCR-ABL MAJOR

gb ONCO BCR-ABL MAJOR gb ONCO BCR-ABL MAJOR

Real-time PCR diagnostický kit umožňuje detekovat a kvantifikovat MAJOR transkripty b2a2 a b3a2. Stanovení je založeno na jednokrokové (one-step) RT-PCR s využitím fluorescenčně značených sond. Kvantifikace fúzního i referenčního transkriptu probíhá v jedné zkumavce.

Více
Doporučené články
NGS - články

Anti-EGFR terapie vs. NGS diagnostika

Anti-EGFR terapie vs. NGS diagnostika

Biologická anti-EGFR léčba využívá monoklonální protilátky, které působí blok extracelulární domény receptoru pro EGFR (Epidermal growth factor receptor). Signál z růstového faktoru je blokován a dochází zpravidla ke zpomalení růstu nádorů. Přibližně u 40% pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) se vyskytuje mutace, která způsobí, že pacienti na léčbu zaměřenou proti EGFR receptoru neodpovídají.

Více