Inosin

Inosin

Modifikace podle skupin: Univerzální baze

Pozice modifikace: 3´, 5´, internal

2´deoxyinosin je „univerzální“ baze (má schopnost se vázat na  každou ze 4 standardních bazí). Může byt umístěn kdekoliv v řetězci oligonukleotidu.

Kat. číslo Modifikace Scale Cena
1100-020 Inosin 20 nmol
Do poptávky
Do poptávky
1100-040 Inosin 40 nmol
Do poptávky
Do poptávky
1100-200 Inosin 200 nmol
Do poptávky
Do poptávky
1100-001 Inosin 1 micromol
Do poptávky
Do poptávky

Cena oliga = cena sekvence bez modifikace + příplatek za modifikaci

Doprava při běžné teplotě od 150 Kč (CZ) / 40 € (SK)

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Duálně značené hydrolyzační sondy

Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

Více
Doporučené články