JOE

JOE

Modifikace podle skupin: Fluorofor

Pozice modifikace:

6-karboxy-4′, 5′-dichlor-2′, 7′-dimethoxyfluorescein se běžně používá pro multiplexní reakce s FAM. Může být navázán k oligonukleotidu na 5′ konci.

Absorpční maximum: 529 nm

Emisní maximum: 555 nm

Kat. číslo Modifikace Scale Cena
1122-5 5' - JOE 40 nmol
Do poptávky
Do poptávky
1122-5 5' - JOE 200 nmol
Do poptávky
Do poptávky

Modifikace má omezení a lze ji provést po konzultaci; přesnou cenovou nabídku lze provést po zadání konkrétních sekvencí.

Cena oliga = cena sekvence bez modifikace + příplatek za modifikaci

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
Duálně značené hydrolyzační sondy

Duálně značené hydrolyzační sondy Duálně značené hydrolyzační sondy

Technologie duálně značených hydrolyzačních sond (tzv. TaqMan® sondy) využívá 5 ́-3 ́ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy ke štěpení duálně značené hydrolyzační sondy. Hydrolyzační sondy jsou značeny na 5´ konci fluorescenčním barvivem (reporterem) a na 3´ konci zhášečem (quencherem).

Více
Doporučené články