Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA ze vzorků plné krve, séra, plazmy, ze stěrů bukální sliznice a z moči. Z těchto typů matrice lze navíc velmi účinně izolovat i virovou DNA. Kit zaručuje vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a rychlý pracovní postup.

Princip izolačního kitu

  • Lýzy buněk je dosaženo inkubací vzorku v prostředí Proteinasy K a roztoku s vyšším obsahem chaotropních iontů.
  • Izolace DNA probíhá na koloně se silikagelovou membránou.
  • Pro zajištění specifických podmínek pro navázání DNA na membránu je do lyzátu přidáván ethanol. Postupným promýváním dvěma různými pufry jsou nejprve odstraněny nečistoty a následně je pomocí elučního pufru získána vysoce čistá genomová DNA (poměr A260/A280 1.60 až 1.90).

Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA ze vzorků plné krve, séra, plazmy, ze stěrů bukální sliznice a z moči. Z těchto typů matrice lze navíc velmi účinně izolovat Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin i virovou a bakteriální DNA. Kit zaručuje vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a rychlý pracovní postup.

Popis Specifikace
Vstupní materiál plná krev, sérum, plazma, stěry bukální sliznice, moč
Technologie kolonky se silikagelovou membránou
Vstupní objem vzorku až 200μl
Eluční objem 100μl
Výtěžek 4-6μg
Vazebná kapacita 60μg
Délka DNA fragmentu 200bp-50kbp
Doba izolace 1 vzorku cca 20min

 

Kat. číslo Produkt Počet izolací Cena
3100-050 Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin 50
Do poptávky
Do poptávky
3100-100 Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin 100
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje materiál a reagencie pro celkem 50/100 izolací DNA z krve a jiných tělních tekutin.

Doprava při běžné teplotě od 115 Kč (CZ) / 8 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb Easy PCR Master Mix

gb Easy PCR Master Mix gb Easy PCR Master Mix

gb Easy PCR Master Mix je vhodný pro použití v PCR nebo real-time PCR v kombinaci s fluorescenčně značenými sondami. Je vhodný např. pro kvantifikaci genové exprese či detekci SNP.

Více
Doporučené články