Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin

Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA ze vzorků plné krve, séra, plazmy, ze stěrů bukální sliznice a z moči. Z těchto typů matrice lze navíc velmi účinně izolovat i virovou DNA. Kit zaručuje vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a rychlý pracovní postup.

Princip izolačního kitu

  • Lýzy buněk je dosaženo inkubací vzorku v prostředí Proteinasy K a roztoku s vyšším obsahem chaotropních iontů.
  • Izolace DNA probíhá na koloně se silikagelovou membránou.
  • Pro zajištění specifických podmínek pro navázání DNA na membránu je do lyzátu přidáván ethanol. Postupným promýváním dvěma různými pufry jsou nejprve odstraněny nečistoty a následně je pomocí elučního pufru získána vysoce čistá genomová DNA (poměr A260/A280 1.60 až 1.90).

Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA ze vzorků plné krve, séra, plazmy, ze stěrů bukální sliznice a z moči. Z těchto typů matrice lze navíc velmi účinně izolovat Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin i virovou a bakteriální DNA. Kit zaručuje vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a rychlý pracovní postup.

Popis Specifikace
Vstupní materiál plná krev, sérum, plazma, stěry bukální sliznice, moč
Technologie kolonky se silikagelovou membránou
Vstupní objem vzorku až 200μl
Eluční objem 100μl
Výtěžek 4-6μg
Vazebná kapacita 60μg
Délka DNA fragmentu 200bp-50kbp
Doba izolace 1 vzorku cca 20min

 

Kat. číslo Produkt Počet izolací Cena
3100-050 Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin 50
Do poptávky
Do poptávky
3100-100 Kit pro izolaci DNA z tělních tekutin 100
Do poptávky
Do poptávky

1 balení obsahuje materiál a reagencie pro celkem 50/100 izolací DNA z krve a jiných tělních tekutin.

Doprava při běžné teplotě od 110 Kč (CZ) / 7.5 € (SK)
Bližší informace k cenám dopravy naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb OneStep RT-qPCR Kit

gb OneStep RT-qPCR Kit gb OneStep RT-qPCR Kit

gb OneStep RT-qPCR Kit je určen k provedení reverzní transkripce (RT) a real-time PCR (qPCR) v jednom kroku (v jedné reakci). Není proto nutné přepsání RNA do cDNA předchozí oddělenou reverzní transkripcí, ani oddělené přístrojové vybavení.

Více
Doporučené články