Kit pro izolaci DNA z tkání

Kit pro izolaci DNA z tkání

Izolační kit umožňuje získat vysoce čistou genomovou DNA z různých typů lidských či zvířecích tkání, buněčných kultur, stěrů bukální sliznice či parafínových tkáňových bločků. Lze ho navíc využít také pro izolaci DNA z mikroorganismů (bakterie, kvasinky, plísně). S tímto kitem jsou zaručeny vysoké výtěžky DNA, reprodukovatelné výsledky a snadný pracovní postup.

Princip izolačního kitu

  • Lýzy buněk je dosaženo inkubací vzorku v prostředí Proteinasy K a roztoku s vyšším obsahem chaotropních iontů.
  • Izolace DNA probíhá na koloně se silikagelovou membránou.
  • Pro zajištění specifických podmínek pro navázání DNA na membránu je do lyzátu přidáván ethanol.
  • Postupným promýváním dvěma různými pufry jsou nejprve odstraněny nečistoty a následně je pomocí elučního pufru získána vysoce čistá genomová DNA (poměr A260/A280 1.70 až 1.90).

Popis Specifikace
Vstupní materiál tkáň, buněčná kultura, stěr bukální sliznice, parafínový tkáňový bloček
Technologie kolonky se silikagelovou membránou
Vstupní objem vzorku 1–25 mg tkáně / buněčná kultura (10^2–10^7)
Eluční objem 100μl
Výtěžek 20-35μg
Vazebná kapacita 60μg
Délka DNA fragmentu 200bp – 30kbp
Kat. číslo Produkt Počet izolací Cena
3101-050 Kit pro izolaci DNA z tkání 50
Do poptávky
Do poptávky
3101-100 Kit pro izolaci DNA z tkání 100
Do poptávky
Do poptávky

Upozorňujeme, že od 1.5.2021 již nebude tento produkt v naší nabídce.

1 balení obsahuje materiál a reagencie pro celkem 50/100 izolací DNA z tkání. Po doplnění o rozbíjecí částice lze kit využít také pro izolaci DNA z mikroorganismů.

Užitečné odkazy
Doporučené produkty
gb SG PCR Master Mix

gb SG PCR Master Mix gb SG PCR Master Mix

gb SG PCR Master Mix je určen pro real-time PCR analýzu, kde sybrgreen (dále jen SG) nahrazuje použití fluorescenčně značené sondy. Master Mix PCR lze využít také v end-point PCR analýze. Jeho výhodou je zvýšená odolnost proti PCR inhibitorům.

Více
Doporučené články